Я студент з України і мені потрібна допомога

SPDDD Úsmev ako dar realizovala v roku 2015 už 13. ročník verejnej finančnej zbierky pod názvom 1 deň úsmevu na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2014/019424.

Cieľom verejnej zbierky bolo upovedomiť verejnosť s pretrvávajúcou problematikou detí  z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré boli a budú použité na rozvojové aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Zbierka sa konala formou menších zbierok v období od 1. augusta do 31. júla 2015. Celoročne sa zbierka koná pri dodržiavaní podmienok určených Ministerstvom vnútra SR a to formou vyzbierania finančných príspevkov od dobrovoľných darcov do uzavretých pokladničiek. Pokladničky boli označené logom spoločnosti Úsmev ako dar, poradovým číslom a nálepkami, ktoré obsahovali údaje o termíne zbierky, organizátorovi zbierky a účele zbierky. Do zbierky sa zapojilo približne 2000 študentov stredných a vysokých škôl a dobrovoľníci z celého Slovenska, ktorí boli označení  tričkom s logom spoločnosti Úsmev ako dar, preukazom s potrebnými údajmi ako meno dobrovoľníka, číslo povolenia MV SR, kontaktná osoba zodpovedná za zbierku, číslo pokladničky a poverením vykonávať zbierku „1 deň úsmevu“. Za dobrovoľný finančný príspevok bol darca označený nálepkou- srdiečkom (symbolom spoločnosti Úsmev ako dar) a ďakovnou pohľadnicou. V rámci zbierky dobrovoľníci rozdávali prispievateľom a okoloidúcim ľuďom letáky o činnosti spoločnosti Úsmev ako dar a o využití finančných prostriedkov získaných zo zbierky za rok 2014. Aj vďaka záujmu stredných a vysokých škôl a účasti študentov na zbierke sa nám podarilo medzi ľuďmi šíriť osvetu rodiny, jej neoceniteľnej hodnoty a funkcie.

Zbierka sa konala aj vo verejne prístupných priestoroch nákupných a obchodných centrách na základe povolenia povereného zástupcu centra. V rámci zbierky boli vo väčších mestách umiestnené informačné stánky, v ktorých mohli okoloidúci získať viac informácií o činnosti spoločnosti Úsmev ako dar. Menšie zbierky sa konali počas rôznych sviatkov ako napr. MDD, Mikuláš a po dohode s organizátormi podujatí aj na festivale Pohoda,  osláv Dni Petržalky, Deň rodiny a pod..

Zbierka 1 deň úsmevu je pre študentov a dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne aktívne zapájajú, podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu, charitatívne cítenie a veríme, že pomáha kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú ich/našu pomoc.

Vyzbierané finančné prostriedky sa použili na zabezpečenie a realizáciu projektov na podporu  a pomoc deťom z detských domovov a náhradných rodín, rodín v kríze.

Opravená predbežná správa z verejnej zbierky na stiahnutie tu.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.