Я студент з України і мені потрібна допомога

Ďakujeme všetkým ľudom, ktorý nám prispeli v uliciach miest počas našej zbierky 1 deň úsmevu. A samozrejme ďakujeme aj všetkym partnerom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do zbierania. Tento rok sme vďaka vám vyzbierali 23 301,56 €.

Na čo budú použité vyzbierané finančné prostriedky:

– na terénnu sociálnu prácu a zabraňovanie vyňatiu detí z ich vlastných rodín,
– na vrátenie detí z detských domovov do vlastných rodín,
– na vyhľadávanie, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodičov,
– na pomoc deťom v detských domovoch,
– na pomoc mladým dospelým, ktorí odišli z detského domova a ocitli sa bez pomoci na ulici alebo potrebujú oporu, pomoc s hľadaním práce, ubytovania.

Ďakujeme najlepšej škole a dvojici v Bratislavskom kraji:
Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava – za vyzbieranú sumu 801,23 €
a ďakujeme najlepšej dvojici z rovnomennej školy – T. Lakatoš, S. Botlóová za vyzbieranú sumu 236,96 €.

Najlepšia škola od nás získala poukaz na nákup v Obchodnom dome Kaufland vo výške 200 €,najlepša dvojica získala vecné dary.

Najlepsia skola vBA 2012najlepsia skola ba zbierka 2012

Ďakujeme školám a žiakom za zapojenie sa do zbierky:

Gymnázium Sv. Uršule, Nedbalova 6, Bratislava * Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava * Gymnázium, Ivana Horvátha 14, Bratislava * Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava * Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava * Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava * SŠ Svätej Rodiny – gymnázium, Gercenova 10, Bratislava * Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava * Gymnázium sv. Fr. Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky * Gymnázium K. Štúra, Nám. slobody 5, Modra * Gymnázium, Senecká 2, Pezinok * Súkr.str.umelecká škola, Ivanská cesta 21, Bratislava * Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
* SOŠ drevárska, Pavlovičova 3, Bratislava * Pedagogická a soc. akadémia, Ružová Dolina 29, Bratislava * SUŠ scénic.vytvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava * Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava * SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava * Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava * Stredná odborná škola, Račianska 105, Bratislava * Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava * Súkromná * SOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava * Škola úžit.výtvarníctva, Dúbravská cesta 11, Bratislava * Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava * SOŠ GASMO, Gogoľova 18, Bratislava * SOŠ podnikania, Strečnianska 20, Bratislava * Súkr. SUŠ animovanej tvorby, Vlastenecké námestie 1, Bratislava * Pedagogická a kult. akadémia, Sokolská 6, Modra * Stredná odborná škola, Komenského 27, Pezinok * Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji * Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec * SŠ – Stredná priemyselná škola, Nivy 2, Šaľa * Základná škola, Krátka 2, Šaľa * Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2,Žilina * Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, Žilina * Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina * Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11,Martin * Gymnázium J. C. Hronského, Čachovský rad 36, Vrútky * Gymnázium, Komenského ulica 1357, Kysucké Nové Mesto * Gymnázium Štefana Moyzesa, Š. Moyzesa 21,Ružomberok * Gymnázium Antona Bernoláka, Ul. Mieru 307/23, Námestovo * Stredná odborná škola hotelová obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10,Dolný Kubín * Gymnázium Martina Hattalu, Železničiarov 278, Trstená * Gymnázium vo Vrábľoch * Gymnázium v Topoľčanoch * Gymnázium v Želiezovciach * Gymnázium v Nových Zámkoch * Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre * Stredná priemyselná škola stavebná v Hurbanove * Pedagogická a sociálna akadémia v Leviciach * Stredná odborná škola obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola v Komárne * Súkromná obchodná akadémia – Kereskedelmi magánakadémia v Štúrove * Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach * Cirkevné gymnázium Panny Márie s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove * Gymnázium v Šahách * Základná škola v Dvoroch nad Žitavou * Stredná odborná škola zdravotnícka v Nových Zámkoch * Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne * Stredná zdravotnícka škola v Nitre * Stredná odborná škola v Štúrove * Stredná odborná škola technická v Tlmačoch * Stredná odborná škola v Kalnej nad Hronom * Obchodná akadémia v Šuranoch * Stredná odborná škola Handlová * Gymnázium, Jablonská Myjava * SOŠ Trokanova, Myjava * Gymnázium Nováky * Stredná odborná škola Štúrová Dubnica n. V. * SOŠOaS , Jilemnického Trenčín * Stredná odborná škola Púchov * Gymnázium Púchov * Gymnázium, školská Považská Bystrica * Spojená škola, o.z. SOŠ Partizánske * Spojená kaltolícka škola Nemšová * Piaristické gymnázium Trenčín * Gymnázim Nedožerského Prievidza * Obchodná akadémia Prievidza * SOŠ Vansovej, Prievidza * Dopravná akadémia Trenčín

Ďakujeme obciam v Bratiskavskom kraji:

Staré mesto Bratislava * Podunajské Biskupice * Devínska Nová Ves * Lamač * Petržalka * Malacky * Stupava * Veľký Biel

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.