Я студент з України і мені потрібна допомога

Centrum Úsmevu ako dar v Rimavskej Sobote už niekoľko mesiacov ponúka bezpečný priestor na voľnočasové aktivity a doučovanie pre deti a mladých ľudí z centier pre rodinu, náhradných rodín a z ohrozených rodín z vylúčenej rómskej komunity na okraji mesta s nedostatkom príležitostí na zmysluplné trávenie voľného času.

Ponuka voľnočasových aktivít a doučovania prebieha v svojpomocne rekonštruovaných herničkách, kde sa deti môžu okrem iného vyšantiť aj pri stolnom futbale či tenise, prečítať si zaujímavé knižky či zahrať spoločenské hry. Pravidelné aktivity pomáhajú vytvárať a prehlbovať vzájomé vzťahy v kolektíve a zapájanie mladej generácie do plánovania a organizácie aktivít bude rozvíjať ich sebaúctu, sebavedomie a vzájomný rešpekt v kolektíve.

Aktuálne rozbiehame projekt, ktorý je rozšírením už realizovaného dlhodobého projektu zameraného na mladých dospelých, v rámci ktorého poskytujeme odborné poradenstvo po odchode z detského domova a organizujeme skupinové stretnutia zamerané na odborné aktivity súvisiace so sebapoznávaním na rôzne témy. Tieto stretnutia rešpektujú potreby detí a mladých ľudí, podporujú ich vzájomný pocit súdržnosti a spolupatričnosti v komunite. Vďaka projektu podporenému Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí rozšírime naše aktivity o organizovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí. V jednotlivých aktivitách si budú mladí dospelí rozširovať zručnosti v oblasti práce s počítačom, spoznajú nástrahy svojej aktivity na sociálnych sieťach a na internete vôbec, budú mať možnosť realizovať svoje nápady a rozširovať organizačné a komunikačné schopnosti pri realizácii filmových večerov. 

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí

Nadačný fond Deti v bezpečí            Kooperativa  

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.