Я студент з України і мені потрібна допомога

Vo zvolenskom Centre pre obnovu rodiny Dorka ukončili 20. februára svoj prvý výcvikový program PRIDE pre profesionálnych rodičov. Zúčastnilo sa ho spolu 10 záujemcov o profesionálne rodičovstvo z Banskobystrického kraja a viedli ho skúsené odborníčky z oblasti sociálnej práce a náhradnej starostlivosti Mgr. Eva Bendíková a Mgr. Jolana Nátherová. Výcvik bol v niečom štandardný a v čomsi zase výnimočný. Povinných 60 hodín prípravy absolvovali účastníci počas jedného mesiaca, čo nie je úplne bežný postup. No ako vysvetlila lektorka Eva Bendíková, má aj svoje nespochybniteľné výhody.  

„Tým, že sme medzi jednotlivými lekciami nenechali také dlhé rozostupy ako zvyčajne, zostali účastníci po celý čas do procesu prípravy ponorení. Boli zaangažovaní a zapálení pre vec veľmi intenzívne.“ Samozrejme že ich skúsenosť sa ešte potrebuje usadiť a ďalej zrieť, no lektorky im zostávajú k dispozícii aj naďalej a v prípade záujmu im dokážu poskytnúť potrebnú supervíziu. „Novopečení“ profirodičia však nebudú mať dlhý čas na rozhliadanie sa. Všetko, čo sa na výcviku naučili, si hneď zčerstva overia v praxi. Na jednu z profimamín už dokonca počas prípravy čakala trojčlenná súrodenecká skupina, aby u nej našla svoj nový, i keď len dočasný domov.

Zvolenský PRIDE bol mimoriadny aj v ďalšom ohľade. Vďaka tomu, že jedna z lektoriek, facilitátorka a komunitná pracovníčka Jolana Nátherová, je rómskeho pôvodu, dokázala účastníkom výcviku vysvetliť špecifiká starostlivosti o deti s rómskou etnicitou. Predsa len, iné kultúrne a etnické zázemie dieťaťa  môže byť v rodine zdrojom nedorozumení, či dokonca problémov. No ak dieťa nájde u rodičov porozumenie pre svoju jedinečnosť, posilní to jeho sebavedomie, sebahodnotu a nebude nútené upútavať na seba pozornosť inými, často nevhodnými formami správania. Aj preto sa lektorky spolu s účastníkmi dohodli, že na záver kurzu si usporiadajú tradičný rómsky bašavel. Nešlo len o nejaký „výmysel“, ale o cielenú prípravu na to, ako usporiadať rómskemu dieťaťu jemu blízku oslavu.

„Každá časť programu sa realizovala s ohľadom na špecifiká práce s rómskymi deťmi. A tak sa na nás prenášal temperament, vnímanie, cítenie aj prežívanie radosti i smútku inak – po rómsky. Ako trénerky sme možno prvýkrát pocítili úprimný záujem budúcich profesionálnych rodičov o všetko, čo je takýmto deťom blízke a čo pomôže v práci s nimi,“ sumarizuje s uspokojením Eva Bendíková.

Práve modelové situácie predstavovali pre záujemcov o profesionálne rodičovstvo tú najdôležitejšiu súčasť prípravy. Teória im poslúži ako konštrukcia, o ktorú sa budú môcť v budúcnosti oprieť, no až konkrétne vzorové príklady a zážitky otvorili ich skutočné porozumenie pre opustené deti.  V spojení vedomostí a skúseností sa rodí poznanie a my dúfame, že hlavne ním sme nových profirodičov vystrojili. Eva Bendíková svoju aktuálnu lektorskú skúsenosť uzatvára slovami:  
„Bola to naozaj výnimočná skupina. Stretli sa v nej mimoriadne vnímaví a kreatívni ľudia. O všetko sa zaujímali so skutočným nasadením, a ja verím, že práve to ich predurčuje k tomu, aby z nich boli dobrí profirodičia.“

pride zv 003pride zv 001

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.