Я студент з України і мені потрібна допомога

Pri konferenčnom modeli práce sa intenzívne pracuje s celým  rodinným systémom a všetkými do života dieťaťa zainteresovanými subjektmi, od koordinátora SRK sa preto vyžaduje schopnosť efektívnej komunikácie, schopnosť empatie a flexibilita pri výkone činnosti koordinátora SRK. Po absolovovaní nášho výcviku koordinátorov rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu (SRK), ktorý je akreditovaný MŠ SR, získate komplexné vedomosti a praktické zručnosti potrebné k realizácii (príprave, vedeniu, facilitovaniu a vyhodnocovaniu) rodinných konferencii – Stretnutí rodinného kruhu.

Ide o modulový výcvik, ktorý je určený osobám, pracujúcim alebo so záujmom pracovať v oblasti podpory  a pomoci ohrozeným rodinám, deťom a mladým ľuďom s využitím konferenčného (tímového) spôsobu práce so širokým rodinným systémom. SRK sieťujú a využívajú  potenciál formálnej (profesionálnej inštitucionálnej) i neformálnej (širokej rodinnej) siete a komunity pri hľadaní najlepšieho záujmu dieťaťa a pri tímovom hľadaní toho najvhodnejšieho riešenia  aktuálne nepriaznivej životnej situácie dieťaťa.

Výcvik je rozdelený nasledovne:

  • Teoretická časť (30 hod.)
  • Praktický nácvik zručností pod vedením lektora (40 hod.)
  • Samostatná príprava a realizácia SRK účastníkom (60 hod.)

Výcvik je ukončený záverečnou skúškou.

Najbližší termín teoretickej časti:
6. – 8. 9. 2022 / Bratislava

Pre viac informácií a záujem nás neváhajte kontaktovať emailom na alebo na tel. č. 0903 781 775.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.