Я студент з України і мені потрібна допомога

Každoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Aj z tohto dôvodu zorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov s Výskumno-vzdelávacím inštitútom profesora Freybergha pre dieťa a rodinu pri Vysokej škole sv. Alžbety konferenciu Príprava mladých dospelých na samostatný život.

V detských domovoch vyrastá okolo 4 700 detí, ktorých priemerný vek je 9 rokov, vlani bolo okolo 1 300 detí vyňatých z vlastnej rodiny, pričom dosahovali vek 6 rokov. Aj tieto zistenia odzneli na konferencii Príprava mladých dospelých na samostatný život v Nimnici.  „Podľa našich výskumov sa 35 % rodičov nechcelo o deti postarať, 14 % sa nemohlo o deti postarať až 51 % sa o svoje deti nevedelo postarať. Znepokojuje nás aj fakt, že narastá rezignácia rodičov, pri vynímaní detí z rodín protestuje len 22 % rodičov. Napriek všetkému by sa viac ako 56 % detí mohlo vrátiť do svojich vlastných rodín, ak by s ich rodinami niekto systematicky pracoval,“ bilancuje Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar. Každoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo, aj preto spoločnosť Úsmev ako dar citlivo vníma ich potreby a snaží sa im podávať pomocnú ruku. Aj preto sa spolupodieľala na organizácii konferencie v Nimnici. „Konferencia bola vyvrcholením celoročného projektu vzdelávania mladých dospelých, kedy nám cez vzdelávacie aktivity prešlo zhruba 500 mladých dospelých z CDR. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy na panelovú diskusiu, kde prebehla výmena skúseností medzi súčasnými domovákmi, bývalými domovákmi a sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa venujú tejto cieľovej skupine. Odborní pracovníci pracujúci v CDR dostali spätnú väzbu od samotných domovákov, ale aj od sociálnych pracovníkov z útulkov ako vylepšiť plán prípravy na samostatnosť mladých dospelých,“ dopĺňa Mikloško.

Na konferencii sa okrem odborníkov o svoje skúsenosti podelili aj mladí dospelí domováci. „Je veľmi dôležité robiť takéto stretnutia, aby všetci, ktorí robia s touto cieľovou skupinou dostali reálnu spätnú väzbu od detí z CDR z celého Slovensku. Pretože mladí lídri v zastúpení všetkých detí veria, že sa veci v centrách dokážu pohnúť vpred,“ hovorí Martina. „Som mladým dospelým v CDR v Hrádku. Na konferenciu som sa veľmi tešil a to preto, že sa tu vytvorila platforma na diskusiu, kde sa prvýkrát mohli vyjadriť aj samotní mladí dospelí, pretože chcú zmeniť osudy ostatných mladých dospelých v CDR. Oceňujem, že sa tu rozvinula veľká debata, povedali sme si s akými problémami bojujeme, ale aj ako nám môžu dospeláci pomôcť. Verím, že sme sa takto nestretli naposledy,“ povedal Adam.

Príprava mladých dospelých na samostatný život Príprava mladých dospelých na samostatný život Príprava mladých dospelých na samostatný život

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.