Я студент з України і мені потрібна допомога

V termíne 9.9. – 11.9.2016 sme usporiadali tradičnú Úsmevácku Anjelskú akadémiu. Akadémia je systematický vzdelávací program na celoslovenskej úrovni určený pre našich dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom v náhradnej starostlivosti a deťom z rodín s ktorými pracujeme. Hlavným cieľom anjelskej akadémie je prostredníctvom odborného a profesionálneho vzdelávania vytvoriť kvalitnejšie podmienky pre fungovanie existujúcich dobrovoľníckych anjelských tímov a tým skvalitniť ich prácu, ktorá je neoceniteľným prínosom pri realizácii našich cieľov.

Cieľom anjelskej akadémie je poskytnúť naším dobrovoľníkom základné vzdelanie v oblasti sociálnej práce, pedagogiky a psychológie. Vytváraním zážitkových aktivít, ktoré sa prelínajú s teoretickými prednáškami a diskusiou môžu dobrovoľníci spoznať svoje kvality a zároveň rozvíjať svoje zručnosti ktoré využijú pri práci so špecifickou cieľovou skupinou – deti a mládež v detských domovoch, v náhradných rodinách, deti a mládež z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii.

 

Hlavnými lektorkami boli Mirka (Gina) Jánošíková a Petra Hudáková z OZ Bublina. Okrem nich realizovali aktivity a prednášky lektori: Jozef (Jogo) Mikloško, Emília Bezáková, Ján Herák a Daniel Mikloško. Tému život s hendikepmi viedol Ivan Páleník.

 

Podujatie sa uskutočnilo v Starej Turej v rekreačnom zariadení Javorinka. Podujatia sa okrem dobrovoľníkov zúčastnili aj lektori a zamestnanci našej organizácie, ktorí boli zapojení do priebehu celého podujatia – vzdelávanie dobrovoľníkov, účastníci zážitkových aktivít, teambuilding.

 

Program podujatia bol rozčlenený na tri dni. Prvý deň bol zameraný na spoznanie sa tímov, pomenovanie očakávaní a obáv, nastavenie pravidiel, prezentáciu jednotlivých tímov a aktivít a smerovanie budúcnosti. Prednášať prišiel Marián Kuffa rímskokatolícky kňaz zo Žakoviec. Témami druhého dňa boli: vízia organizácie, vzťahová väzby, asertívna komunikácia, syndróm vyhorenia, ako ušiť bomba program na mieru, riziká práce s deťmi z detských domovov, SOS program – program pre mladých dospelých opúšťajúcich brány detských domovov a náhradných rodín. V podvečerných hodinách nasledovala zážitková hra, futbalový turnaj jednotlivých tímov.

Vo večerných hodinách kultúrny večer, spoločná opekačka, vyhodnotenie testov a odovzdanie certifikátov úspešným absolventom 2.ročníka. Posledný deň sa niesol v témach: 1.pomoc alebo ako reagovať, život s hendikepmi, motivácia a spätná väzba.

 

Tento projekt podporila Nadácia Volkswagen Slovakia, ktorej aj touto cestou za jej finančnú pomoc ďakujeme.   

logo VW 2 1 kopie

 

 

AA 2016 3AA 2016 2AA 2016 4

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.