Я студент з України і мені потрібна допомога

Anjelská kapustnica

pomáhala aj tento rok

Skvelú Anjelskú kapustnicu, ktorá je tradičným projektom realizovaným v adventnom období, si tento rok vychutnali nielen v Košiciach, ale aj v Prešove či v Margecanoch. 

Zmyslom tejto aktivity je nedávať polievku chudobným, ale pripraviť naozaj kvalitnú kapustnicu a dať ľuďom možnosť, aby si ju zakúpili a takto podporili iných. Výťažok z tohto projektu putoval na akútnu pomoc deťom a rodinám v núdzi na východnom Slovensku.

 

Partneri

Anjelskej kapustnice

Hi-Reklama
kosit web
kosit web

Projekt bol podporený z Nadačného fondu METRO v Nadácii Pontis.