Я студент з України і мені потрібна допомога

Na Klube náhradných rodín, ktorý sa konal 2.apríla v Materskom centre Budatko, sme sa venovali práve tejto problematike a prostredníctvom odborníkov sme súčasným i budúcim náhradným rodičom priniesli informácie o rizikách a perspektívach starostlivosti o novorodencov s abstinenčným syndrómom. 

Táto téma trápi mnohých náhradných rodičov i záujemcov o náhradné rodičovstvo. Prečo? Pretože sa týka „ich detí“.  Ide o deti, ktoré sa narodili drogovo závislým ženám, a práve kvôli závislosti matky sa následne ocitli v náhradnej starostlivosti. Strata pôvodného rodinného zázemia však nie je jediným negatívnym dôsledkom, s ktorým sa musia vyrovnávať.

Tému účastníkom predstavili skúsení lekári z oblasti neonatológie a psychiatrie, MUDr. Mária Füssiová  z Oddelenia patologických novorodencov DFNsP a MUDr. Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí. Prístupným spôsobom vysvetlili, čo všetko abstinenčný syndróm novorodencov zahŕňa a ako sa môže prejavovať. Rodičia sa dozvedeli, že dieťatko spravidla býva vo väčšej miere dráždivé, môže mať problémy s trávením, nespavosťou, dýchaním a podobne. Ide o celý súbor príznakov, s ktorým sa dieťa bezprostredne po narodení potýka. Jednou z otázok, ktoré náhradných rodičov zaujímali asi najviac, bolo, či „škody napáchané drogou“ sú len dočasné, alebo sa môžu prejavovať aj s odstupom času, prípadne či sú trvalé.  

„Na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Záleží na tom, ako dlho, v akých dávkach a akú látku matka užívala. U niektorých detí sa vyskytnú len ľahšie problémy, ktoré dokážeme vyriešiť podpornou a farmakologickou liečbou. U iných môžu následky pretrvávať aj do budúcna, alebo sa u nich dokonca môžu prejaviť trvalé zmeny,“ vysvetľuje doktorka Füssiová.
 
Mnohí žiadatelia majú strach prijať dieťatko závislej matky, pretože sa obávajú, že by mohlo zopakovať históriu svojej mamy a v neskoršom veku skĺznuť k užívaniu psychoaktívnych látok. Obaja odborníci sa však zhodli, že oveľa dôležitejším faktorom než genetická výbava je v tomto prípade vplyv prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Pozitívne vzory rodičov či iných blízkych osôb radikálne znižujú možnosť vzniku závislosti. Deti s abstinenčným syndrómom potrebujú byť obklopené láskyplným a vnímavým prostredím možno viac než ostatné deti, pretože sa narodili s deficitom lásky. Už počas prenatálneho života boli mnoho krát odmietané a prehliadané, a tento nedostatok prijatia dokáže zahojiť opäť len prijatie.

Na stretnutie prišli aj rodičia, u ktorých práve prebieha interakcia s dieťatkom postihnutým abstinenčným syndrómom. Aj oni si kladú množstvo otázok, na ktoré potrebovali odpovede. A s akým pocitom z klubu odchádzali?

„Tým, že dieťatko zatiaľ ešte v starostlivosti nemáme, nás trápili viac všeobecné než konkrétne otázky. No bolo pre nás užitočné vôbec získať informácie o syndróme a vypočuť si, akú skúsenosť majú iní rodičia. Netvrdím, že sa naše obavy úplne rozplynuli, ale už vieme, že sa to dá zvládnuť. A to je veľkým povzbudením,“ rekapituluje svoj zážitok z klubu pani Norika.

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.