Я студент з України і мені потрібна допомога

15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastavila ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Vďaka osobným výzvam otcov biskupov naprieč celým Slovenskom, úsiliu katolíckych žien z Katolíckeho hnutia žien Slovenska a dobrovoľníkov Spoločnosti Úsmev ako dar, organizátori tohtoročnej zbierky oslovili stovky darcov z celého Slovenska. Mnohí fanúšici tohto tradičného projektu, ale aj noví darcovia sa o tejto výzve dozvedeli najmä z prostredia sociálnych sietí. Vďaka dobrote všetkých spomínaných podporcov sa podarilo vyzbierať viac ako 29.500,- EUR.

Organizátori podujatia ďakujú všetkým dobrodincom, kňazom a správcom farností, ktorí aj napriek zložitej vnútroekonomickej situácii každej farnosti našli spôsob, ako túto verejnú zbierku podporiť a neprerušiť ju. Rovnako organizátori tohtoročnej zbierky – Katolícke hnutie žien Slovenska a Spoločnosť Úsmev ako dar museli počas priebehu verenej zbierky hľadať efektívne a transparentné použitie vyzbieranej sumy, keďže pôvodný zámer pokračovania výstavby sociálneho bývania v Bernátovciach nezískal zatiaľ potrebné pokračujúce právoplatné stavebné povolenie. Preto organizátori tohtoročnej zbierky venujú celú vyzbieranú sumu novovzniknutej neziskovej organizácii Sociálne bývanie, n.o., ktorú spoločne založili Spoločnosť Úsmev ako dar a Oáza – nádej pre nový život. Hlavným cieľom tejto novozniknutej organizácie bude venovať sa výstavbe sociálneho bývania a v najbližších týždňoch vytipovať realizovateľný projekt na území východného Slovenska, ktorým vznikne nová kapacita sociálneho nájomného bývania. Správna rada novovzniknutej organizácie Sociálne bývanie, n.o. bude otcov biskupov ako aj širokú verejnosť prostredníctvom TKKBS a ďalších médií informovať o konkrétnom projekte sociálneho bývania, kde budú tieto finančné prostriedky transparentne použité.

Ako uviedla Mária Demeterová z Katolíckeho hnutia žien Slovenska, osobne ďakuje všetkým podporovateľom tohto diela, ktorí počas 40 – dňového pôstu a ďalších týždňov mysleli na ľudí, ktorým chýba skutočný domov a praje celému tomuto projektu minimálne ďalších 15 úspešných rokov.

Verejná zbierka bola ukončená dňa 31. mája 2021.

Kontakt:
Katolícke hnutie žien Slovenska / Mária Demeterová: , 0905 448 002
Spoločnosť Úsmev ako dar / Radoslav Dráb: , 0903 63 05 05

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.