Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj napriek tomu, že sa našej krajine darí, v mnohých častiach Slovenska rodiny s deťmi zápasia s biedou a chudobou. Následky sú často rozsiahle – strata bezpečného bývania, bezdomovectvo rodín s deťmi, odlúčenie detí od rodičov. Našim poslaním je starať sa o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných a podporovať deti, ktoré vyrastajú bez rodičov. Preto Úsmev ako dar v spolupráci s organizáciou TADAM realizuje predvianočnú zbierku na pomoc rodinám v núdzi, rozvoj sociálnych služieb, dobrovoľníckej činnosti a podporu práce s deťmi v centrách pre deti a rodiny.

Tieto spoločne vyzbierané prostriedky nám umožňujú pomáhať deťom a rodinám v ohrození celé nasledujúce mesiace po samostatnej zbierke.

Vďaka nej pomáhame okamžite. Zmierňujeme hlad, chlad, utrpenie, nedostatok základných prostriedkov na starostlivosť o dieťa a rodinu. Sme presvedčení, že aj vďaka vášmu tohtoročnému zapojeniu sa do tejto zbierky, ostane v mnohých domácnostiach svietiť elektrina, mnohé deti neostanú hladné aj napriek ich situácii a dostane sa im potrebnej zdravotnej a ľudskej starostlivosti. Takto spoločne zabránime vyňatiu detí z rodín a ich umiestneniu v krízových centrách a centrách pre deti a rodiny.

Ďakujeme všetkým školám a študentom, ktorí sa do tejto zbierky v uliciach našich miest v decembri zapájajú.

Verejná zbierka Vianoce s Úsmevom 2019 prebieha v termíne od 5.-18. decembra 2019 v mestách po celom Slovensku v spolupráci s občianskym združením TADAM – Tlačová agentúra detí a mládeže a je zapísaná do registra verejných zbierok pod číslom 000-2019-035405.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.