Я студент з України і мені потрібна допомога

Pri príležitosti Roka dobrovoľníctva, organizuje spoločnosť C.A.R.D.O. 23. a 24.septembra Dni dobrovoľníctva, kde sa môže verejnosť zapojiť do aktivít rôznych organizácií.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar organizuje v týchto dňoch rôzne aktivity. Jednou z nich úprava okolia ubytovne pre sociálne znevýhodnené rodiny Fortuna v Dúbravke na Agátovej ulici. Naši dobrovoľníci tam budú 23.septembra a chystajú sa zútulniť aj jednu z miestností našej nízkoprahovej klubovňe. Popritom sme pripravili rôzne hry pre deti.

V spolupráci s detským domovom Studienka sme sa rozhodli odbremeniť profesionálnych rodičov a usporiadať v priestoroch detského domova pre menšie deti trhovisko tvorivých dielní, kde sa zúčastnia s nami aj zamestnanci spoločnosti Microsoft.

24.septembra organizujeme Trhovisko tvorivých dielní v centrále Úsmevu ako dar na Ševčenkovej 21. Trhovisko tu bude pre deti, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti, t.j. v detskom domove alebo v krízovom centre. Naše aktivity budú zamerané na výrobu rôznych náramkov, sadrových srdiečok a možno aj krásnych obrazov.

Bližšie info na: www.dobrovolnictvo.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.