Я студент з України і мені потрібна допомога

deti v centrách pre deti a rodiny

Vodičák pre tvoj štart

Vodičák pre tvoj štart

Získanie vodičského preukazu vôbec nie je lacný špás. Práve preto sme sa rozhodli pomôcť deťom a mladým dospelým z centier pre deti a rodiny, ktorých finančné možnosti môžu byť limitované. Grantový program Vodičák pre tvoj štart organizuje Polícia SR, Nadácia...

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa budú rozvíjať vďaka štipendiám. Podporu dostane 83 detí

Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa budú rozvíjať vďaka štipendiám. Podporu dostane 83 detí

Vzdelanie a pocit bezpečia a stability je pre deti jednou z priorít na to, aby sa dokázali rozvíjať. Deti z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín majú často náročnejšiu cestu k vzdelaniu práve kvôli finančným ťažkostiam a iným problémom s tým spojeným. Nezisková organizácia Úsmev ako dar preto v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne už 16 rok podporuje nadané deti z tohto prostredia prostredníctvom svojho štipendijného programu Vzdelaním k úspechu. V tomto roku podporí až 83 študentov z celého Slovenska.

Deti z centier pre deti a rodiny ukázali svoj talent a nadšenie pre šport na Olympijskom dni pre deti z CDR

Deti z centier pre deti a rodiny ukázali svoj talent a nadšenie pre šport na Olympijskom dni pre deti z CDR

Šport je neoddeliteľnou súčasťou zdravia a spokojnosti človeka a pre deti z CDR to platí dvojnásobne. Okrem finančnej pomoci sa snažíme podporiť ich športové nadanie a pomôcť im rozvíjať sa nielen fyzicky, ale aj psychicky. Práve preto Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenského olympijského a športového výboru (Nadácia SOŠV) a spoločnosťou Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili Olympijský deň pre deti z CDR, ktorý sa uskutočnil v nádhernom prostredí X-BIONIC v Šamoríne.

Nadané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú nádej v podobe štipendií

Nadané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia dostanú nádej v podobe štipendií

Prístup ku kvalitnému vzdelaniu nie je samozrejmosťou pre každého. Deti  z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín sa často stretávajú s finančnými ťažkosťami a ich vzdelávanie môže byť ohrozené. Nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne preto už 15 rokov podporuje nadané deti z tohto prostredia prostredníctvom svojho štipendijného programu Vzdelaním k úspechu. V tomto roku podporí až 80 študentov z celého Slovenska.