Я студент з України і мені потрібна допомога

Osamostatnenie sa a začlenenie do spoločnosti je dôležitým krokom pre každého mladého človeka. Ak však vyrastá v detskom domove a nemá vzor v rodičoch, zaradenie sa do bežného života môže byť skutočne náročné.

Banskobystrická pobočka Úsmev ako dar realizuje viacero aktivít zameraných na úspešné osamostatnenie sa mladých ľudí odchádzajúcich po dosiahnutí plnoletosti z centier pre deti a rodiny (pozn.: CDR – bývalé detské domovy).

Za najdôležitejšie považujeme začať so všetkými činnosťami ešte skôr, ako dieťa z detského domova dosiahne hranicu dospelosti. Na Slovensku je v súčasnosti približne 5 000 detí v detských domovoch. Aby spoločnosť mohla úspešne napredovať, je podstatné podporiť osamostatňovanie všetkých jej členov. Byť sebestačný je výzvou pre všetkých mladých ľudí, no pre tých z centra pre deti a rodiny ešte väčšou. Z bezpečia centra totiž majú vykročiť do neznámeho sveta a začleniť sa do spoločnosti, v ktorej často nikoho nepoznajú. Po odchode väčšina detí stratí väzby s kamarátmi z domova, vychovávateľkami a sociálnymi pracovníčkami, často i súrodencami. Aby sa ešte pred osamostatnením sa mladého dospelého vytvorila aspoň jedna podporná väzba, ktorá pretrvá aj po jeho odchode z CDR, v rámci projektu “Cesta do života” hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky – sprievodcov.

Cieľom projektu “Cesta do života” je pomôcť mladým dospelým z centier pre deti a rodiny zaradiť sa bez ťažkostí do spoločnosti, ktorá ich bude prijímať. Projekt je však len začiatkom množstva aktivít na pomoc mladým ľuďom v jednom z najťažších období ich života.

V súčasnosti prebieha v rámci projektu  kampaň náboru dobrovoľníkov – sprievodcov. Sprievodca je človek, ktorý pomáha teenagerovi z centra pre deti a rodiny pri jeho osamostatňovaní sa tým, že ho vypočuje, porozpráva sa s ním, poradí na základe svojich skúseností a podporí, keď je potrebné. Je mu vzorom a zároveň priateľom

Každý môže ako sprievodca podať pomocnú ruku v zásadnom momente, od ktorého sa väčšinou odvíja celý ďalší osud mladého človeka. ,

Ak ste starší ako 25 rokov a máte základné pracovné a životné skúsenosti, chuť spolupracovať s nami dlhodobo a vlastnosti ako empatia i trpezlivosť, napíšte nám.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.usmev.sk/doborovolnictvo

„Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.