Я студент з України і мені потрібна допомога

Aj napriek nepriaznivej situácii, ktorá je u nás z dôvodu výskytu COVID 19 sa nám podarilo zorganizovať Domovácky parlament pre 30 mladých dospelých z CDR z celého Slovenska v ÚZ NR SR v Častej – Papierničke. Vzdelávacie stretnutie sa konalo 22 .- 24.6.2020 za prísneho dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Program a ciele 3 – dňového stretnutia mladých dospelých sme naplnili prostredníctvom prednášok, workshopov a diskusií zameraných na rozvoj komunikačných zručností, finančnú gramotnosť, rodičovské zručnosti, ale domováci sa učili aj vyjadriť svoj názor. Osobne ich prišiel podporiť dlhoročný fanúšik a osobný priateľ domovákov Ego, ktorý im pomáhal s vystúpením a osobným prejavom s mikrofónom. Za veľmi dôležité v rámci týchto workshopov považujeme aj potrebu pochopenia ich vlastnej identity a samotnej etnicity.

Lektormi stretnutia boli bývalí domováci, ktorí s mladými dospelými diskutovali o svojom štarte do života, hovorili o faktoroch, ktoré ich štart do života ovplyvnili, či už pozitívne alebo negatívne. Celé tri dni im venovali svoj čas, rozprávali sa s nimi a povzbudzovali ich. Sú pre mladých veľkými motivátormi, aby pracovali sami na sebe, aby za seba bojovali a hlavne aby v seba verili. Domováci taktiež vysoko pozitívne ohodnotili, že v pondelok aj v utorok medzi nich prišiel generálny riaditeľ Ústredia PSVR pán Marián Valentovič a jeho námestník Štefan Šulek. Diskutovali spolu o tom, aké majú obavy z budúcnosti a čo im aktuálne v príprave do života chýba. Taktiež o tom, aké zmeny by navrhovali v súčasnej legislatíve.

Sme poctení a vysoko si vážime osobné angažovanie každého jedného človeka v živote domováka, ktorý sa pripravuje na odchod z CDR. Záleží nám na kvalitnej príprave mladých dospelých do života a preto má projekt Domovácky parlament významné miesto v štruktúre vzdelávacích projektov nášho občianskeho združenia Úsmev ako dar.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie MarkízaUniCredit bank.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.