Я студент з України і мені потрібна допомога

V našej sieti centier DORKA poskytujeme pomoc a ponúkame sociálne služby prevažne ohrozeným rodinám s deťmi, ktorých väčšinu tvoria osamelé matky s deťmi. Z dlhoročných skúseností vyplynulo, že okrem bezpečného domova a kvalitného sociálneho sprevádzania takejto ženy – matky je nevyhnutné vytvoriť aj pracovné príležitosti, ktoré by dovolili týmto mamám starať sa o svoje deti, a zároveň mať dôstojný spôsob obživy. Keďže mnoho matiek v našej starostlivosti má deti najmä v nízkom veku, prípadne viacero detí, bežné pracovné príležitosti na aktuálnom pracovnom trhu na východnom Slovensku nie sú pre nich prijateľné. Práca v obchodných sieťach na 10 – 16 hodín denne v zmenových prevádzkach nie je pre nich z objektívnych dôvodov možná. A tak sme po intenzívnom uvažovaní a následnej spolupráci s miestnou eventovou agentúrou našli spôsob ako vytvoriť pracovné príležitosti pre naše ženy – matky priamo v priestoroch centra DORKA v Košiciach.

Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh!

V už existujúcej šijacej dielni, ktorá doposiaľ slúžila na pracovnú terapiu, sme zriadili skúšobnú prevádzku a začali písať príbeh tašky DORKA BAG. Jedinečnosť tohto projektu spočíva v recyklácií použitej eventovej banneroviny, ktorá po ukončení podujatí väčšinou končí ako odpad. Výnimočná je aj časová flexibilita realizácie samotného šitia tašiek prispôsobená individuálnym možnostiam ženy – matky, a taktiež nevyžaduje žiadnu náročnú kvalifikáciu, vyššie vzdelanie či prax. Praktické odskúšanie výroby bannerovej tašky DORKA BAG a chodu šijacej dielne nás primälo k nápadu zduplikovať pilotný model šijacej dielne v košickom centre DORKA aj v centre DORKA v Prešove.

Dorka bag - Taška, ktorá má príbeh!Pri realizácií projektového zámeru nám bola nápomocná Nadácia VÚB, ktorá sa nás rozhodla podporiť a vďaka nej sme mohli zakúpiť potrebné technologické vybavenie ďalšej dielne. Napĺňaním aktivít projektu sa snažíme najmä šíriť hlavnú myšlienku bannerových tašiek DORKA BAG, ktoré okrem eventového príbehu materiálu v sebe nesú aj príbeh ženy – matky žijúcej so svojimi deťmi v centre, ktorá tašku ušila.

 

Tento projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB z grantového programu Komunitné granty.

nadacia VUB          komunitne granty logo 136x45   

      

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.