Я студент з України і мені потрібна допомога

Ukončili sme ďalší cyklus vzdelávacieho programu PRIDE  pre náhradných rodičov. Absolvovalo ho 16 záujemcov o náhradné rodičovstvo, z toho 6 manželských párov a 4 individuálni účastníci. Výcvik trval od 6. februára do 17. apríla. Počas týchto troch mesiacov sa budúci náhradní rodičia zúčastnili 9 spoločných, niekoľkohodinových stretnutí, ktoré, podľa potreby, dopĺňali individuálne konzultácie s lektorkami v domácom prostredí. Odborné vedenie kurzu zabezpečili: psychologička Mgr. Andrea Hudeková a sociálna pracovníčka Mgr. Alexandra Miklošková.

Program PRIDE využíva zážitkovú metódu, ktorá dovolí rodičom nielen porozumieť dieťaťu a jeho potrebám, ale sprostredkuje mu aj modelové skúsenosti a emocionálne prežívanie, ktoré podporia jeho empatiu. A od empatie už nie je ďaleko k bezpodmienečnému prijatiu. Deti, ktoré hľadajú zázemie novej rodiny, pretože o to pôvodné prišli, potrebujú práve takéto prijatie –  bez podmienok, bez výhrad, bez prieberčivej zdržanlivosti.  Sú to deti so špecifickými potrebami a vyžadujú si špecifickú starostlivosť. 16 absolventov nášho vzdelávacieho programu sa o „zraneniach“ týchto detí a spôsoboch, ako s nimi šetrne zaobchádzať, dozvedeli všetko potrebné. Sú pripravení prijať do svojich rodín deti iných rodičov a stať sa ich najbližšími.

„Nejakú predstavu o tom, čo osvojenie obnáša, sme mali aj predtým, ale tu sa otvorilo množstvo tém, ktoré nám vôbec nezišli na um. Tie príjemné, i tie menej príjemné. Je prirodzené, že v takom radostnom očakávaní dieťatka stále dúfate, že niektoré veci sa nestanú. Ale ak sa stanú, vieme už, ako ich zvládať, aj to, že sa máme na koho obrátiť.“
p. Martina

„Človek si nevie dopredu predstaviť, čo všetko je s osvojením spojené. Po ukončení PRIDE-u už máme jasnejšiu predstavu. Pomohlo nám to zbaviť sa neistoty, s ktorou sme na výcvik prišli. Napríklad obáv z toho, ako sa vysporiadať s biologickou rodinou dieťatka, ktorá je stále niekde v pozadí. Teraz vieme, že zahmlievanie ničomu nepomôže. Treba nabrať odvahu k otvorenosti.“
p. Vierka

„Pre mňa bolo najzaujímavejšie stretnutie, na ktorom sme  preberali problematiku výchovy. Vzhľadom na to, že ešte nie sme rodičia, som sa tejto téme nejako zvlášť nevenoval. A prístup, ktorý nám pani lektorka predstavila, bol pre mňa úplne nový.  Inšpirovalo ma to k tomu, aby som si o výchove niečo prečítal a dozvedel sa viac.“
p. Roman

„Pochopila som, že biologická matka je súčasťou života dieťatka, ktoré k nám príde, a naučila sa to rešpektovať. A tiež som si uvedomila, akú zložitú cestu dieťa prejde, kým sa dostane do osvojiteľskej rodiny. Možno si to neuvedomuje, ale určite to vníma a hlboko v podvedomí si tú skúsenosť nesie so sebou. Dúfam, že na to nezabudnem.“
p. Zuzana

PRIDE april BA 2013 002

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.