Я студент з України і мені потрібна допомога

Hostia z Nemecka nám priniesli nečakanú správu. Na centrále Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Bratislave sme zažili 16.marca t.r. veľmi milú návštevu z Nemecka. Navštívili nás členovia výboru pre udeľovanie Európskej sociálnej ceny – na čele s jeho prezidentom Petrom Schönerom a členkami p. Gerdou Taube a p. Annelene Adolphs.

Na tomto stretnutí, kde nechýbal ani predseda spoločnosti Jozef Mikloško a zamestnanci i niekoľkí členovia organizácie nám nemeckí hostia tlmočili, že sa rozhodli udeliť spomínané prestížne ocenenie tento rok práve „Úsmevu“ – za všetko, čo naša organizácia robí v sociálnej a charitatívnej oblasti, v pomoci ľuďom- deťom i rodinám.

O činnosti Úsmevu ako dar sa nemeckí hostia dozvedeli najprv od slovenského konzula v Nemecku a prišli sa aj sami presvedčiť, ako vyzerá naša činnosť v praxi. Spolu s J. Mikloškom navštívili aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Európsku sociálnu cenu si prevezmeme v októbri t.r. Bude však , možno povedať, symbolicky korunovať práve dvadsaťročnú činnosť všetkých „úsmevákov“, ktorú si slávnostným programom radi pripomenieme v septembri t.r.

-ae-

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.