Я студент з України і мені потрібна допомога

Hľadáme spolupracovníkov – koordinátorov Stretnutí rodinného kruhu (SRK). Pomôžte nám vytvoriť podpornú sieť okolo ohrozenej rodiny. Budeme poctení, ak sa pridáte k nám a stanete sa poslom nádeje pre život detí v rodinnom kruhu. Pozývame Vás na informačné stretnutia, ktoré sa budú konať v rôznych regiónoch Slovenska. Po prihlásení Vám pošleme bližšie informácie o stretnutí. 

Informačné stretnutia sa budú konať:

 

4.2.2015 v Trnave a 5.2.2015 v Bratislave. Prihlásiť sa môžete na e-mail: alebo na tel. čísle 0910 781 773.

4.2.2015 v Nitre. Prihlásiť sa môžete na e-mail: alebo na tel.č. 0903 781 467

5.2.2015 v Prievidzi. Prihlásiť sa môžete na e-mail: alebo na tel. č.: 0904 643 620

7.2.2014 o 14:00 adresa Nam. Slobody 5 v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa môžete na e-mail:

9.2.2015 v Košiciach, Prihlásiť sa môžete na e-mail: alebo na tel. čísle +421 903 781 468.

 

SRK je inovatívny model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Príbuzní a ľudia spätí s životom dieťaťa  sami vytvárajú plán riešenia pre dieťa a preberajú za neho zodpovednosť. Stretnutie pripravuje a zvoláva nezávislý koordinátor, ktorý pomáha rodinnému kruhu dosiahnuť zhodu, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Rešpektuje sa tiež  kompetencia sociálneho pracovníka, ktorý plán v tomto prípade netvorí, ale potvrdzuje. Súčasťou modelu Stretnutia rodinného kruhu je aj hodnotiaci proces, kedy sa rodina po istom čase opäť stretáva, aby vyhodnotila zrealizované kroky a načerpala inšpiráciu pre ďalšiu prácu.

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.