Я студент з України і мені потрібна допомога

Medzinárodná konferencia „IFCO Bratislava 2006 – Rozvoj rodinných foriem náhradnej starostlivosti v krajinách strednej a východnej Európy, v spoločenstve nezávislých štátov a v pobaltských štátoch cestou spoločného vzdelávania“ – Bratislava 4. – 7. 6. 2006

Na podujatí organizovanom pod záštitou ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana sa zúčastnilo spolu 185 zástupcov 29 krajín z celého sveta: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Kanada, Kirgistan, Maďarsko, Moldavsko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna hora, Švédsko. Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia, USA.

Počas konferencie / seminára mali účastníci možnosť vypočuť si 12 prednášok a zúčastniť sa 25 workshopov na najrôznejšie témy, medzi ktoré patrili „theraplay“, umiestňovanie postihnutých detí do pestúnskej starostlivosti, rodičovstvo s láskou a logikou a mnohé iné. 46 prednášajúcich a prezentujúcich z 22 krajín, ktorí vystúpili bez nároku na honorár, vyzdvihlo dôležitosť rodinných foriem náhradnej starostlivosti a reagovalo na vývoj tejto oblasti vo východoeurópskom regióne. Účastníci mali jedinečnú príležitosť vidieť film, natočený v autentickom prostredí ruského dojčenského ústavu, ktorý ešte nikdy nebol verejne premietaný za hranicami SNŠ. Súčasťou programového balíka bola aj pracovná verzia smernice Spojených národov v otázkach náhradnej starostlivosti, na tvorbe ktorej sa podieľal aj Chris Gardiner, člen predsedníctva Medzinárodnej organizácie náhradnej starostlivosti IFCO.

V priebehu konferencie sa v rámci Siete IFCO Východ-Východ konala plenárna diskusia. Okrem toho sa osobitne stretli delegáti zo Spoločenstva nezávislých štátov. Účastníci kládli dôraz na sieťovanie medzi vládnymi a mimovládnymi organizáciami v rámci jednotlivých krajín, ale aj na európskej a celosvetovej úrovni. Na samotnej konferencii došlo k niekoľkým dohodám o budúcej spolupráci.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.