Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 19. september 2018 – Ako riešiť spory v rodine a naučiť sa odpúšťať? Inšpirácie priniesla odborná konferencia a podujatie venované práve riešeniu rodinných sporov s názvom Večer odpustenia a zmierenia v rodine, ktoré organizuje Úsmev ako dar spoločne s Konferenciou biskupove Slovenska a Asociáciou rodinných sudcov. Ako najčastejšia príčina rozvodov na Slovensku je uvádzaná rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Odborníci, ktorí sa zišli na konferencii „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny“ však tento údaj spochybňujú a vidia za ním aj skutočnosť, že ide o prvú z možností ponúkaných v žiadosti o rozvod, čím sa štatistiky stávajú neobjektívne.

V diskusii Je rozdielnosť pováh skutočným dôvodom na rozvod? sa odborníci z radov sudcov, psychológov či mediátorov zhodli, že príčiny rozpadu manželstva sa nedajú uchopiť štatisticky, lebo každý vzťah a rozvod je iný.

Z pohľadu súdov končí zamietnutím iba malé percento návrhov na rozvod. „V práci sudcu nie je dôležité zamietnutie rozvodu, ale to, ako sudca pracuje s touto rodinou, ako sa ju snaží sanovať, aby si manželia dopriali viac času, aby zašli do poradne a v konečnom dôsledku vzali návrh na rozvod späť. Aj súd môže mať ľudský prístup,“ vysvetľuje sudkyňa Eva Farkašová. Súčasťou praxe pri sanácii rodín je naučiť páry riešiť nezhody v rodine a odpúšťať si, čo bola nosná myšlienka konferencie. „Téma odpustenia veľmi úzko súvisí s našou víziou „aby každé dieťa malo rodinu“ a preto sa jej opakovane venujeme. Dnes sme sa spojili s Konferenciou biskupov Slovenska, aby sme rozšírili ideu na odpustenie v rodine, lebo žiadne dieťa nechce, aby sa jeho rodina rozpadla a ono skončilo v detskom domove,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda organizácie Úsmev ako dar. „Najlepšie prostredie pre dieťa je úplná rodina tvorená matkou a otcom, ktorá je schopná prekonávať konflikty. Preto sme chceli tento rok poukázať na to, že konflikty sú súčasťou rodinného života, ale je možné ich efektívne riešiť bez toho, aby sa rodina rozpadla,“ dodáva Martin Kramara z KBS.

Konferencia, okrem iného upozornila aj na fakt, že rodičia majú zákonnú povinnosť vytvoriť svojim deťom vhodné prostredie – vrátane pokoja a bezpečia. „Podľa čl. 4 základných zásad, obsiahnutých v zákone o rodine, rodičia majú povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Je vhodné diskutovať o základných zásadách nášho rodinného práva, pretože obsahujú myšlienky, ktoré vedú k zodpovednému výkonu rodičovských práv. Záujem maloletých detí by mal byť vždy prvoradý,“ vysvetľuje Margita Medveczká, advokátka.

O praktické príklady a riešenia rodinných sporov vedúcich k zmiereniu sa cez svedectvá a názory na tému odpúšťania a manželstva podelili medzi inými aj manželia Feldekovci, ktorí sú spolu už 56 rokov. „O manželstve som nevedela nič, môj otec žil na Orave, mama v Martine, mala som vtedy šestnásť, môj muž o sedem rokov viac, čo je v tomto veku značný rozdiel. Mňa ale od malička učili poslúchať starších, takže keď ma na druhej schôdzke požiadal o ruku, neodvrávala som,“ žartovala glosátorka Oľga Feldeková. „Aj keď sme rozdielni, vždy sa vieme dohodnúť. Myslím, že je to ľahšie, keď si človek prejde na začiatku ťažkým obdobím,“ dopĺňa ju jej manžel, básnik, dramatik a prekladateľ Ľubomír Feldek.

Verejnosť si mohla mnohé z inšpiratívnych svedectiev vypočuť v rámci tematicky ladeného kultúrneho podujatia Večer odpustenia a zmierenia v rodine, na ktorom vystúpili hudobní hostia ako rómska chválová skupina F6, Július Slovák z GDZN, Lámačské chvály, či spevák Paľo Drapák. Podujatím sprevádzala moderátorka Adela Vinczeová, ktorá ako sama vraví, nemá konkrétnu skúsenosť s odpúšťaním, ale dodáva: „Myslím si, že život v neodpustení je ťažký a začarovaný. Ako kráčať po kolená v piesku. Človek sa nikam neposunie a keď, tak len pomaly a s veľkou námahou.“ Úsmev ako dar sa už 36 rokov stará o to, aby deti mohli bezpečne vyrastať v rodinách, ideálne tých vlastných. Vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby podporu deťom a ich rodinám dlhodobo prinášali.

O praktické príklady riešenia rodinných sporov sa podelili manželia Feldekovci Večer odpustenia a zmierenia v rodine Večerom sprevádzala moderátorka Adela Vinczeová a svoje svedectvo sa podelil aj spevák Paľo Drapák Lámačské chvályVečer odpustenia

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.