Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA – Tento rok sa kalednár vydražil za rekordnú sumu na SLovensku, 10100 EUR poputuje na pomoc rodinám v kríze, aby neboli ich deti kvôli dočaným zlým ekonomickým pomerom vynímané do detských domovov. Ďalej si prečítate naše STANOVISKO k takto získaným finančným prostriedkom.

Tohto ročný kalendár bol odvážnejsí ako po minulé roky. Aj preto si dovoľujeme uverejniť naše stanovisko k tejto dražbe a k tomu, že sme prijali tento finančný dar.

Stanovisko Úsmevu ako dar k prijatiu výťažku z dražby kalendára Pirelli

Úsmev ako dar už 19 rokov pomáha deťom z detských domovov s cieľom, aby každé dieťa malo rodinu – vlastnú, a ak to nie je možné, náhradnú.
V detských domovoch je dnes päťtisíc detí, polovica z nich by tam však nemusela byť, ak by sa pracovalo s ohrozenou rodinou.

Úsmev ako dar má v teréne takmer 200 sociálnych pracovníkov, tí len tento rok pracovali s 1400 rodinami v kríze, poskytovali im poradenstvo, sprevádzali ich pri riešení problémov, pomohli materiálne prípadne finančne. Vďaka ich práci sa deti z týchto rodín nedostali do detských domovov.
Úsmevu ako dar sa len za posledné dva roky podarilo 107 detí vrátiť k vlastným, alebo im nájsť domov u náhradných rodičov.

Realita je, bohužiaľ, taká, že počet detí v domovoch rastie, a to najmä malých detí a detí vo veku 10 až 15 rokov, ktoré sú často neosvojiteľné pre svoj vek, špecifické potreby, alebo preto, že ich rodičia s osvojením nesúhlasia.
Väčšina z päťtisíc detí v domovoch sú rómske deti, z ktorých 79 % sú súrodenecké skupiny, ktoré sa nemôžu vrátiť domov a pre ktoré sa ťažko dajú nájsť náhradní rodičia.
Na našich spolupracovníkov sa denne obracajú ľudia s prosbou o pomoc. Niekedy pomáhame hneď, neveľkou finančnou či materiálnou pomocou, inokedy je potrebné dlhodobé systematické sprevádzanie rodiny. Štát na sanáciu rodinného prostredia akreditovaným subjektom, čo je aj naša spoločnosť, prispieva maximálne 6-7 mesiacov, ďalšie úsilie pre záchranu rodiny môžu sociálni pracovníci robiť len vďaka darcom a sponzorom.

Pretože rodín, ktoré potrebujú pomoc je stále viac, rozhodol sa Úsmev ako dar prijať výťažok z dražby kalendára Pirelli.
Kalendár Pirelli sa nepredáva, získavajú ho známe osobnosti z oblasti politiky či umenia a VIP klienti tejto spoločnosti. Tradíciou Pirelli je vždy jeden výtlačok v každej krajine, kde kalendár predstavuje, venovať do charitatívnej dražby.
Na Slovensku sa kalendár draží od roku 2005, výťažok 110-tisíc korún z prvej dražby v roku 2005 putoval na pokalamitnú obnovu Vysokých Tatier.
Výťažok z kalendára Pirelli 2010 v Českej republike získal Masarykov onkologický ústav Brne na rozvoj kryochirurgie. V USA smeroval výťažok napríklad na výskum a liečbu AIDS. Za historicky najvyššiu sumu sa kalendár Pirelli doteraz vydražil v roku 1990 Rakúsku, 84-tisíc amerických dolárov z dražby tam smerovalo do fondu rakúskych atlétov a podporu ich účasti na olympiáde.

Spolupráca Pirelli a Úsmevu ako dar trvá na Slovensku už tri roky. V minulosti sme použili výťažok z predaja kalendára rozšírenie služieb našich krízových centier, v ktorých ubytúvame rodiny v kríze a mladých odchovancov detských domovov a poskytujeme im poradenstvo a pomoc pri hľadaní zamestnania a adaptovaní sa na život mimo detského domova.
Výťažok z dražby kalendára Pirelli 2010 použije naša spoločnosť práve na prevenciu, aby sa deti z ohrozených rodín nedostali do detského domova, alebo sa z neho čo najskôr mohli vrátiť k rodičom.

Kalendár Pirelli je oficiálnym kalendárom tejto svetoznámej spoločnosti, jeho obsah býva predmetom diskusii, Spoločnosť Úsmev ako dar však kalendár nepredáva, nerozširuje, ani nepropaguje jeho obsah.

Jozef Mikloško, Predseda Spoločnosti Úsmev ako dar

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.