Я студент з України і мені потрібна допомога

Organizátori Zlatého klinca sa pred dvomi rokmi rozhodli po prvýkrát oceniť najúspešnejšiu prácu v kategórii Best Non-Profit. Tešíme sa, že v tomto roku sa porota rozhodla odovzdať toto ocenenie našej agentúre Respect APP za prácu na našom reklamnom spote „Zlé sny“.

Respect APP vychádzal pri tvorbe reklamného spotu z insightu, že rodičom, ktorým hrozí, že im odoberú dieťa, sa snívajú zlé sny. Prísť o dieťa je zlý sen pre každého rodiča. Vizualita a spracovanie je inšpirovaná súčasnými dramatickými seriálmi.

V spote ukazujeme práve tie zlé sny rodičov, ktorým hrozí, že im dieťa bude odobraté. Nechceli sme ukazovať len smutné deti, ktorých sa potenciálnym darcom uľútostí. Spotom oslovujeme rodičov, pre ktorých sú prirodzené obavy o svoje dieťa a dokážu sa vžiť do kože tých, ktorým hrozí, že o dieťa prídu. Chceme ale osloviť aj širokú verejnosť, aby zmenila pohľad na túto komplikovanú tému,“ povedala Yolka Udičová z Respect APP.

Pod tento reklamný spot sa okrem reklamnej agentúry Respect APP podpísal aj režisér Juraj Janiš a produkčná spoločnosť Hitchhiker films. Patrí im naša veľká vďaka.

Úsmev ako dar už 38 rokov vyzdvihuje potrebu pomoci deťom z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy). Naša pozornosť sa však rovnako sústreďuje aj na ochranu rodín v núdzi, ktorým hrozí strata domova a rozpad rodiny. A práve ohrozeným rodinám a strachu rodičov, že kvôli zložitej životnej situácii prídu o dieťa, sa venujeme aj v tomto televíznom spote. „Odobratie dieťaťa je veľmi citlivá vec a potrebuje mimoriadne citlivý a empatický prístup. A potenciálne ohrozených rodín je viac ako si myslíme. Nejde len o rómske osady a alkoholizmus. Stáva sa, že rodina sa stane z celkom obyčajnej ohrozenou v priebehu pár mesiacov. Vtedy je včasná a citlivá pomoc mimoriadne dôležitá,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar.

Veľmi nás teší, že si kvalitu tejto kampane, resp. kvalitu reklamného spotu všimli až v New Yorku a na prestížnej súťaži reklamy New York Festivals sme získali dva shortlisty v kategóriách Film a Film Craft. Všetkým tvorcom kampane „Zlé sny“ ďakujeme a držíme si palce aj na ďalších súťažiach 😊 Kvalitná komunikácia nám lepšie pomôže naplniť naše ciele a víziu „Aby rodina zostala spolu“.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.