Я студент з України і мені потрібна допомога

!!!! Nový termín !!!! Srdečne Vás pozývame na stretnutie náhradných rodičov a ich priateľov, ktoré sa uskutoční 2.7.2014 o16:30 – 18:30 v Materskom centre Búdatko, na Holíčskej 30, Bratislava – Petržalka. Témou stretnutia je: Filiálna terapia s odborníčkou Mgr. Viera Hojnošová – špeciálny pedagóg z Cirkevnej základnej školy Narnia, ktorá  využíva v praxi a tiež organizuje školenie pre rodičov zamerané na filiálnu terapiu.

Filiálna terapia, čo to vlastne je? 

„ Je to výnimočne upravená a praktizovaná na klienta orientovaná terapia hrou. Filiálna terapia je alternatívna metóda na liečenie problémov detí, pri ktorej rodič vystupuje ako spojenec v terapeutickom procese a stáva sa primárnym terapeutickým činiteľom (Landreth, 1991). Jej cieľom je vylepšiť vzťah medzi rodičom a dieťaťom, ďalej vytvoriť pre dieťa akceptujúce prostredie, v ktorom môže naplno vyjadriť svoje pocity a myšlienky, a zvýšiť schopnosť rodiny navzájom komunikovať, zvládať a riešiť problémy tak, aby v budúcnosti boli samostatnejší a úspešnejší v ich riešení (VanFleet, 1994)“

V prípade záujmu ma kontaktujte: Mgr. Zuzana Slezáková, telefonicky 0948/064057, alebo emailom :

Tešíme sa na Vás a za spoluprácu ďakujeme Materskému Centru Budatko.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.