Я студент з України і мені потрібна допомога

Naše koncerty

01

Vianočný benefičný koncert

Najstarší benefičný koncert na Slovensku, ktorý dlhodobo  zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov.  Zároveň ponúka systematické riešenia pomoci. Každoročne sa koncertu zúčastňuje viac ako 900 detí z detských domovov z celého Slovenska a pre deti a divákov na ňom vystupujú známi umelci, herci, speváci a moderátori zo Slovenska a Čiech. 

02

Najmilší koncert roka

Celoslovenská prehliadka umeleckých vystúpení detí z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín. Podujatie dáva deťom priestor na prezentáciu svojho nadania a nesie sa v duchu spoločného hesla: „Toto som ja!“.