Я студент з України і мені потрібна допомога

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na stretnutie účastníkov z rôznych inštitúcií, ktorých sa táto téma dotýka a tiež odovzdať nové informácie, diskutovať a povzbudiť účastníkov do každodennej práce. Veríme, že sa nám to podarilo a ponúkame vám aspoň krátke zhrnutie. Konferenciu svojím príspevkom na tému Konflikt RODIČ-DIEŤA z pohľadu NRS, začala Monika Guľašová. Na základe svojich skúseností s prácou s náhradnými rodičmi aj deťmi odprezentovala pohľad na to, ako vznikajú konflikty a ako sa s nimi dá pracovať. V diskusii sme sa zamerali na využitie týchto poznatkov pre vychovávateľov pri práci s deťmi v skupine, aj to, ako sa naše nastavenia z vlastných rodín prenášajú do kontaktu s deťmi, keď sme už dospelý.

Monika Piliarová a Erika Rosiarová nám predstavili formy práce s klientom a jeho rodinou v centre duševného zdravia Facilitas. Mali sme možnosť na základe konkrétnych príkladov z praxe vnímať, aký vplyv má prepájanie všetkých aspektov v liečbe a zaradenie napr. arteterapie, či muzikoterapie do liečby. V diskusii sme sa dostali aj k skúške na vlastnej koži. Tiež sme mali možnosť počuť, ako pozitívne vzťahy vplývajú na zlepšenie fungovania klientov v  ich každodennom živote, no netreba zabúdať ani na to, že aj členovia rodiny potrebujú často podporu.

Po prestávke sme sa presunuli k ešte náročnejšej téme – Fetálny alkoholový syndróm (FAS), o ktorom hovorila naša spolupracovníčka Jana Nosková. Predstavila nám model diagnostiky a prejavov, na základe ktorých je možné lepšie porozumieť často neprimeranému správaniu u detí s FAS. Zamerala sa nielen na vznik a prejavy tohto syndrómu, ale aj na to, ako môžu byť ľudia pracujúci s týmito deťmi lepšie pripravení na vzťah s nimi.

V závere doobedňajšej časti vystúpil predseda našej spoločnosti Jozef Mikloško s prezentáciou priebežných výsledkov výskumu vzťahovej väzby, ktorý prebiehal v Centrách pre deti a rodiny na Slovensku. Je veľmi dôležité zamerať sa na podporu vzťahov detí vyrastajúcich mimo rodinu, a to nielen s ich biologickými rodičmi, ak je to možné, ale aj so súrodencami, či vzťahmi mimo Centra, ktoré môžu byť pre deti veľkou oporou a povzbudením.

V popoludňajšom programe sme sa mohli zamerať na prínosy a možnosť aplikácie vypočutého do praxe. Pohľad na multidisciplinaritu v praxi nám odprezentovala Oľga Okálová z VÚDPaPu. Tému poňala aktívne a účastníci sa zamysleli nielen nad tým, čo môžu od zajtra využiť, ale aj nad tým, aké zmeny by im pomohli v tom, aby mohli v práci uplatňovať niečo nové.

Dostali sme sa k záveru dňa, ktorý bol naplnený mnohými informáciami a skúsenosťami, milými stretnutiami a veríme, že si každý mohol vybrať to, čo mu bude nápomocné v práci. Práca s deťmi a rodinami, ktoré sa z akýchkoľvek dôvodov ocitnú v sociálnom systéme, je veľmi náročná, no zároveň plná možností, ktoré sa snažíme hľadať a využívať. A konflikty sú nielen negatívnym faktorom, ale aj tým, čo môže viesť k zmene.      

mosty kosice 2019 01mosty kosice 2019 11mosty kosice 2019 03 mosty kosice 2019 02mosty kosice 2019 07

 

 

 

mosty kosice 2019 04mosty kosice 2019 08 mosty kosice 2019 09mosty kosice 2019 10

     

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.