Я студент з України і мені потрібна допомога

Bratislava, 14.2.2012 – V priestoroch Národnej rady SR sa 14. februára 2012 pod záštitou jej predsedu Pavla Hrušovského konala odborná konferencia na tému – Rodina a rodinná politika na Slovensku. K najviac diskutovaným problematikám patrili otázky rodiny ako základu spoločenstva, ďalej čoraz častejšie krízy v rodinách, zvyšujúci sa počet rozvodov, ako aj to, že stále viac detí sa rodí do nemanželských zväzkov.

V roku 2010 sa na Slovensku narodilo viac ako 50 000 detí, z toho 33% mimo manželstva. Alarmujúcim faktom je aj to, že viac ako 5000 detí stále žije v detských domovoch. V súčasnosti je možné pozorovať, že mladí ľudia sú oveľa menej pripravovaní na manželstvo a vidiek sa prispôsobuje životu v mestách. To je jeden z dôvodov, prečo aj tu narastá počet rozvodov. Rodinná politika na Slovensku sa príliš venuje riešeniu problémov rodín a, bohužiaľ, zabúda na dôležitosť prevencie v tejto oblasti.

V súčasnosti pracuje na úradoch v orgánoch sociálno-právnej ochrany 630 pracovníkov. Len pre porovnanie – v roku 2005 ich bolo 816. Títo pracovníci majú na hlavu 250 prípadov, ktoré musia riešiť. To vychádza na 1,92 minúty cez deň. Aj z týchto čísel je jasné, že personálne sú orgány SPO dlhodobo podvyživené.

Preto sa aj na konferencii viackrát spomenulo spojenie štátnej správy a samosprávy s mimovládnymi organizáciami, aby spolu pomáhali rodinám. Pretože ak je rodina a celkovo rodinná politika v kríze, prejavuje sa to v každej jednej oblasti – ekonomickej, sociálnej, kultúrnej. Z toho dôvodu by každý prijatý zákon mal zohľadňovať jeho vplyv a dopad na rodiny.

„Východiská vidíme v posilňovaní prípravy na rodičovstvo a v už existujúcich rodičovských zručnostiach. Taktiež sme presvedčení, že je nevyhnutné, dôsledne sa venovať terénnej sociálnej práci. Pretože podľa našich výskumov, ktoré robíme s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, by sa až 56% detí mohlo z domovov vrátiť späť do svojich rodín, ak by sa s nimi systematicky pracovalo,“ povedal Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar.

„Dnes sme svedkami toho, že mnohí považujú inštitúcie rodiny a manželstva za nemoderné. Sledujeme pôrodnosť, no už nás nezaujíma, do akých rodín sa deti rodia. A to by sa určite malo zmeniť,“ zdôraznil vo svojom vystúpením Pavol Hrušovský.

Konferencie sa zúčastnilo 30 zástupcov mimovládnych organizácií, zástupcovia štyroch našich univerzít, zástupcovia troch cirkví, zástupcovia štátnej správy, samosprávy a v neposlednom rade aj politickí zástupcovia. Tí prezentovali svoje predstavy o rodinnej politike, ktorú chcú presadzovať po voľbách.

Svoje predstavy o rodinnej politike prišli prezentovať aj zástupcovia politických strán:
KDH – Július Brocka, poslanec NR SR
Most – Híd – Ladislav Balódi, starosta obce Vydrany
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – zástupca hnutia
SaS – Natália Blahová, poslankyňa NR SR
SDKÚ – DS – zástupca strany
Smer – SD – Branislav Ondruš, poslanec NR SR

Tomáš Cehlár
manažér pre marketing a PR
Spoločnosť Úsmev ako dar

0903 781 786

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.