Я студент з України і мені потрібна допомога

Viac ako 210 Slovákov sa od roku 2008 stalo obeťou obchodovania s ľuďmi. Aj z tohto dôvodu sme ´v utorok, 18. októbra 2016 spolu s našimi partnermi – Ministerstvom vnútra, o.z. Brániť sa oplatí a VSE holding boli súčasťou Maratónu boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý sa zorganizoval v rámci Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Podujatie sa konalo v Košiciach, v Kasárňach – Kultur Parku.

Novodobé otroctvo je vážny problém, o ktorom sa ale dostatočne nehovorí. Málokto vie aj to, že viac ako tretina mladých ľudí, ktorí patria medzi najviac ohrozenú rizikovú skupinu pre obchodníkov s ľuďmi, pochádza práve z krajov východného Sovenska. 

Preto sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR spolu s Úsmevom ako dar a o.z. Brániť sa oplatí rozhodli pripraviť „Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“ práve v Košiciach. Záštitu nad celým podujatím prevzal národný koordinátor boja proti obchodovaniu s ľuďmi Rudolf Urbanovič. Nad košickou zážitkovou konferenciou prevzal záštitu primátor Košíc Richard Raši. Formou krátkych scénok boli prezentované najčastejšie typy vykorisťovania na Slovensku (sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu, nútené žobranie a nútený sobáš). Akcie sa zúčastnilo približne 400 študentov, zo šiestich košických škôl.

 

V rámci tejto akcie sa konala aj spoločná tlačová konferencia, na ktorej všetci zúčastnení deklarovali odhodlanie prezentovať túto vážnu a aktuálnu tému najmä medzi mládežou. Bola zriadená bezplatná Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, kde na čísle 0800 800 818 je možné získať konkrétne údaje o tejto problematike. Tiež vznikli užitočné webové portály www.anjelistrazni.sk  a www.novodobiotroci.sk, ktoré majú pomôcť v prevencii.

 

Naša organizácia spolu s partnermi pripravila i špeciálne zážitkové podujatia pre mladých ľudí vyrastajúcich v detských domovoch, ktorí sú veľmi ohrozenou skupinou v danej problematike. Pilotná akcia sa konala v Hoteli DAM v Košickej Belej v termíne 12. – 14.7. 2016. 

Ďakujeme Východoslovenskej energetike holding za pomoc a podporu v tomto projekte, bez ktorej by sa projekt nemohol realizovať.

obchodovanie1obchodovanie2obchodovanie5obchodovanie4obchodovanie3

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.