Я студент з України і мені потрібна допомога

Cieľom našich celoročných vzdelávacích a rozvojových aktivít pre deti v detských domovoch je pripraviť do života schopného mladého človeka, ktorý si je vedomý svojej hodnoty pre našu spoločnosť, a ktorý je schopný postarať sa o seba a neskôr aj o svoju budúcu rodinu. V tejto oblasti si uvedomujeme veľký význam prevencie a preto sa v rámci SOS programu venujeme aj mladým dospelým vo veku od 16 do 19 rokov, kedy sa pripravujú na odchod z detského domova.

Z toho dôvodu je jedným z pilierov SOS programu pravidelné systémové vzdelávanie zastrešené Iniciatívou „Domováci Domovákom“.

V dňoch od 12.10. – 14.10. 2017 sme v Terchovej zorganizovali vzdelávací seminár pre 45 mladých dospelých z detských domovov z celého Slovenska. Lektormi boli bývalí domováci. Venovali sme sa rôznym témam, ale najviac rezonovala u domovákov téma odpúšťania. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal pán farár Igor Číkoš z Čičavy, ktorý nám rozprával o téme, ktorá trápi domovákov už veľmi dlhý čas a to je odpustenie svojim rodičom, ale aj o význame viery pre týchto mladých ľudí. „Mnohým domovákom chýba viera, je dôležitá pre ich vnútorný pokoj a zmierenie. Veľmi dôležité pre posun týchto mladých ľudí je, aby sa pomodlili za rodičov, aby im vedeli odpustiť a nehnevali sa na svoju biologickú rodinu.“

Za významný výstup seminára považujeme vytvorenie „domováckeho parlamentu“, kde sme zvolili predsedu a výbor pozostávajúci zo súčasných mladých dospelých. Cieľom parlamentu je reflektovať na aktuálne potreby mladých dospelých, podávať podnety ako zlepšovať kvalitu života detí v domovoch a tým ich aj lepšie pripraviť do života po odchode z detského domova. Koordinátor Iniciatívy „Domováci domovákom“ Janko Herák hovorí: „Našou veľkou výzvou je aj získať nových dobrovoľníkov – koordinátorov. Aby sme stále viac mapovali a reagovali na potreby súčasných mladých dospelých. Na seminári sme sa pýtali na ich potreby a dávali priestor na sebarealizáciu. Je potrebné, aby viac komunikovali s vonkajším prostredím, či už cez prácu, cez rôzne organizácie, vnímam to ako dôležité pre ich zdravý psychosociálny vývoj.“

Domovaci domovakom2017 5Domovaci domovakom2017 2Domovaci domovakom2017 4Domovaci domovakom2017 6Domovaci domovakom2017 3 

 

 

 

 

Vzdelávací seminár realizujeme s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.

Úrad vlády SR

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.