Я студент з України і мені потрібна допомога

Jeseň je na Úsmeve čas odborných seminárov a konferencií. Aj tento rok pripravujeme naše regionálne konferencie Mosty k rodine. Hlavnou témou regionálnych konferencií Mosty k rodine tento rok bude „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ?“ Každá konferencia bude mať aj svoje špecifické témy, ktoré trápia jednotlivé regióny.

Pri príležitosti 250.výročia založenia prvého „detského domova“ na území Slovenska je cieľom konferencií pohľad do budúcnosti v starostlivosti o ohrozené deti a výmena skúseností a poznatkov v oblasti starostlivosti o deti vyrastajúce mimo svojej  pôvodnej rodiny z pohľadu odborníkov pracujúcich v rôznych oblastiach v rámci celého Slovenska.

Termíny regionálnych konferencií:

8.10.2013Mosty k rodine, východné Slovensko, Košice

10.10.2013Mosty k rodine, západné Slovensko, Bratislava

28.10.2013Mosty k rodine, stredné Slovensko, Banská Bystrica


 

Mosty k rodine v Košiciach pre Východné Slovensko

8. októbra 2013 o 9.00 hod. v Gallery s.r.o. (VERITAS) na Dominikánskom námestí č. 8 v Košiciach.

Konferencia košického a prešovského kraja je súčasťou projektu regionálnych konferencií Mosty k rodine, ktoré podporuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity – Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny. Konferencia prebieha pod záštitou generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Mariána Valentoviča.

Ponúkame vám možnosť osobného stretnutia s ľuďmi pracujúcimi v sociálnej oblasti a možnosť získania nových kontaktov pre zlepšenie práce v prospech detí, vyrastajúcich mimo svojej rodiny. Cieľom konferencie je analýza problematiky a vzájomná informovanosť o aktuálnej situácii, odovzdávanie skúsenosti o práci s rodinou a deťmi, predovšetkým so zameraním na súčasné rodiny a náhradné rodiny a tiež na starostlivosť v detských domovoch. V súvislosti s týmto javom  budeme spoločne hľadať riešenia a východiská za participácie rôznych odborníkov a subjektov, ktorí s deťmi pracujú v regióne východoslovenského kraja.  

Program konferencie

8:00 – 9:00: registrácia účastníkov
9:00 – 11:00: hlavná časť konferencie – prednášky
11:00 – 11:30: coffee break
11:30 – 13:30: tématické workshopy
13:30: obed formou recepcie

Témy workshopov:

1)    Práca s rodinou a diskusia o pripravovaných zmenách v sociálnoprávnej ochrane detí.
2)    Rómske dieťa v systéme starostlivosti.
3)    Ohrozené a zanedbané deti v uliciach mesta Košice.

V rámci konferencie je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať poštou na našu adresu, faxom na číslo 055/2304 400 alebo e-mailom na adresu  najneskôr do 20. septembra 2013.

V prípade pasívnej účasti prosíme o zaslanie e-mailu na adresu najneskôr do 25. septembra 2013. Zároveň je pre nás dôležité, aby ste uviedli v návratke číslo workshopu, ktorého sa chcete zúčastniť, nakoľko počet účastníkov v jednotlivých workshopoch je obmedzený!

Účastnícky poplatok 17,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4350 134 306/3100, VS 111 do 1.10.2013.
Potvrdenie o zaplatení prosím prineste so sebou, aby sme urýchlili proces registrácie. (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie v rámci prednáškových blokov, pitný režim a recepciu.)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuje, prosím, na telefónnom čísle 055/ 2304 401(-403), 0903 781 468  alebo e-mailom na adresu 

 


Mosty k rodine v Bratislave pre Západné Slovensko

10.10. 2013 o 09:00 hod. v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave.

Hlavnou témou konferencie je „250 rokov starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny – AKO ĎALEJ?“ Konferencia sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča.

Program konferencie         

8:00 – 9:00            prezentácia účastníkov
9:00 – 11:30           prednášky v pléne
11:30 – 12:15        obed formou bufetových stolov
12:15 – 14:15        workshopy
14:15 – 14:30        záver konferencie, výstupy

Tematické okruhy konferencie:

  • Starostlivosť o deti mimo vlastnej rodiny z pohľadu rôznych štátnych inštitúcii, neziskových organizácii, miest a samospráv.
  • Praktické otázky sociálnej práce s rodinou.
  • Inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny.
  • Návrhy na zmenu Zákona o rodine.

V prípade pasívnej účasti prosíme o vyplnenie prihlasovacieho dotazníka najneskôr do 27.9.201:

https://docs.google.com/forms/d/1aFf4vTW8oiakqTw5_hVN9M_pg9LOVtieqKYO7APmGoE/viewform

V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 02/638 15 208-9, alebo na e-mail

Účastnícky poplatok 13,- € prosíme uhradiť vopred na č. účtu 4040029-105/3100, VS: 1010.  (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady).

Pri prezentácií sa prosím preukážte aj dokladom o zaplatení poplatku.


Mosty k rodine pre Stredné Slovensko
28.10. 2013 o 09:00 hod. v priestoroch Kongresového centra Hotela Kaskády, Letecká 19, 962 31 Sliač.

Workshopy konferencie:

  1. Návrhy k novele zákona č.305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
  2. Praktické otázky sociálnej práce s rodinou
  3. Inovatívne prístupy a súčasné trendy v starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny

Program konferencie          

08:00 – 09:00              prezentácia účastníkov
09:00 – 11:30              prednášky v pléne
11:30 – 12:15              prestávka s občerstvením
12:15 – 14:15              workshopy
14:15 – 14:30              záver konferencie, výstupy
14:30 – 15:30             obed formou recepcie

V rámci konferencií je možná Vaša aktívna účasť. V prípade záujmu nás kontaktujre e-mailom na adresu najneskôr do 13.10.2012.

V prípade pasívnej účasti sa zaregistrujte pomocou online formulára https://docs.google.com/forms/d/1hS_0zkCbz2Y8x0GD-Pv7uJCCEJWVaFqPaZ3tzq020YM/viewform najneskôr do 23.10.2012.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0908 289 634 alebo e-mailom na .

Účastnícky poplatok 16,- € prosíme uhradiť na č. účtu 4170018308/3100, VS: 0910  (Účastnícky poplatok zahŕňa občerstvenie, pitný režim, režijné náklady).


 

 

Ostatné akcie:

18.10.2013Rodina a chudoba – tretia zo série štyroch konferencií v rámci príprav 20. výročia Medzinárodného roku rodiny, organizuje Anna Záborská a Ján Podmanický, Partneri: Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny, Nadácia Konrada Adenauera, Úsmev ako dar, Klub mnohodetných rodín, Fórum života, Združenie pre rozvoj rodiny

11-13.11.2013 – Mosty v sociálnoprávnej ochrane, Častá – papiernička

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.