Я студент з України і мені потрібна допомога

Projekt „Môžeme niečo dať“ realizujeme v kontexte 9-ročnej systematickej práce s rómskymi deťmi a mládežou z náhradných pestúnskych rodín v obci Blatné Remety. Projekt pozostáva z aktivít, ktoré sú pre deti pravidelne organizované a cieľom je rozšírenie ponuky voľnočasových aktivít, zvýšenie kvality práce s deťmi, zvýšenie kvality odbornej starostlivosti o deti a zvýšenie počtu detí a mladých, ktorí pocítia pozitívny účinok realizovaných aktivít.

Napriek tomu, že ide o veľmi ťažkú prácu na „liečení“ rán z minulosti a formovaní zdravých, zrelých a vyrovnaných osobností, sú dôvodom pokračovania v realizácii začatých aktivít dosiahnuté pozitívne výsledky, ktoré sú viditeľné na správaní, životoch, službe komunite a prístupe mladých ľudí z detských domov.

Oazove leto2Jednou z aktivít, ktoré sú súčasťou projektu bol letný pobyt Oázové leto. Práve realizáciou tejto aktivity mimo komunitu, v ktorej deti žijú, ktorá trvala niekoľko dní (v tomto prípade 7 dní) sme mali možnosť vytvoriť priestor pre hlbšiu individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi. Deťom sme poskytli aktívny oddych, obnovenie duševných a telesných síl, priestor pre utužovanie priateľstiev, príležitosť aspoň na chvíľu opustiť problematické rodinné podmienky, poznať nové miesta, odovzdávať morálne a duchovné hodnoty a podobne. Veľkým prínosom bolo, že pobytu sa zúčastnili aj rodičia niektorých detí. Oazove leto3Išlo o rodičov, ktorí majú záujem rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti pri práci s prijatými deťmi. Chceli si s nimi prehĺbiť vzťah a ukázať im, že im na nich záleží.

Ďalšími aktivitami sú pravidelné stretávanie sa s deťmi v nízkoprahovom centre priamo v obci Blatné Remety.  Cieľom týchto aktivít je práca s deťmi  v rôznych krúžkoch, skupinách …  Ide o dramatický krúžok, krúžok šikovných rúk, ale aj stretávanie v skupine s mládežou pod názvom Pod lamou, kde diskutujeme s deťmi na vybrané témy, podľa ich výberu.
Projekt Môžeme niečo dať sa realizuje vďaka podpore z fondu Hodina deťom,  ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Autor: Mgr. Katarína Birošová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.