Я студент з України і мені потрібна допомога

Správa z realizácie celoslovenskej verejnej finančnej zbierky Deň úsmevu / SP DDD Úsmev ako dar realizovala už 15. ročník verejnej finančnej zbierky pod názvom Deň úsmevu na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR pod číslom 000-2016-024190. Cieľom verejnej zbierky bolo upovedomiť verejnosť na problematiku detí vyrastajúcich mimo svojej biologickej rodiny a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové aktivity pre tieto deti, vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Verejnosť tak mohla vyjadriť svoju solidaritu prispieť dobrovoľným príspevkom do označených pokladničiek. Zbierka bola realizovaná pri dodržiavaní podmienok určených Ministerstvom vnútra SR.

Verejná finančná zbierka Deň úsmevu prebiehala v dňoch od 2. do 14. mája 2017 na celom území Slovenska, konkrétne v 78 mestách. Do zbierky sa celkovo zapojilo 141 stredných škôl a 1503 študentov a dobrovoľníkov. Celková vyzbieraná suma činí 22.109,04 EUR. 

Zbierka Den usmevu 2017 1Zbierka Deň úsmevu je pre študentov a dobrovoľníkov, ktorí sa každoročne aktívne zapájajú, podnetom pre formovanie ich zmyslu pre solidaritu a charitatívne cítenie. Veríme, že pomáha kultivovať ich mladú osobnosť v zmysle otvárania srdca pre tých, ktorí sú v núdzi, vyrástli bez rodičov a potrebujú našu pomoc.

Už po 15. krát sme spolu vyšli do ulíc slovenských miest, aby sme verejnosť oslovili a predstavili jej problematiku detí, ktoré prišli o to najcennejšie – o bezpečie vlastnej rodiny. Znie to takmer ako klišé, keď povieme, že rodina je to najcennejšie, čo máme, no skutočnosť je taká, že si bez nej nedokážeme predstaviť náš život. Keby sme o ňu prišli, na vlastnej koži by sme pocítili, čo všetko nám dáva, čím všetkým nás obohacuje a akú obrovskú oporu pre nás predstavuje. Deti, ktorým má slúžiť výťažok verejnej zbierky Deň úsmevu, túto skúsenosť majú. Sú to deti, ktoré sa s traumou odlúčenia od tých najbližších vyrovnávajú celý život a v každodennom prežívaní si musia poradiť s mnohými prekážkami, ktoré súvisia práve so stratou biologickej rodiny. Narážajú na celú paletu materiálnych, psychických a sociálnych znevýhodnení: od citovej deprivácie a absencie bezpečnej vzťahovej väzby, cez vnímanie vlastnej hodnoty, schopnosť nadväzovať plnohodnotné vzťahy, až po problémy s integráciou do spoločnosti. Vyzbierané finančné prostriedky použijeme na zabezpečenie a realizáciu projektov zameraných na podporu a pomoc práve týmto deťom.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.