Я студент з України і мені потрібна допомога

V dňoch 25. – 29. marca sme na Úsmeve privítali návštevu z Nadačního fondu J&T v Českej republike. Jednou z hlavných oblastí, ktorej sa tento fond venuje a ktorú kontinuálne podporuje, je práve sféra náhradnej starostlivosti. Predstavitelia Nadačního fondu J&T sa k nám v rámci projektu Zn. Náhradní rodič prišli inšpirovať, ako kvalitne vyškoliť pracovníkov krajských a mestských úradov, Úradu práce a neziskových organizácií pre proces výberu adeptov na profesionálne pestúnstvo.

„Profesionálny pestún“ je od januára 2013 novým povolaním na českom trhu práce a vzhľadom na viacročnú skúsenosť s podobným inštitútom na Slovensku sme naším zahraničným partnerom mohli poskytnúť cenné podnety ohľadom organizovania náborovej kampane pre toto špecifické povolanie.
Rozprávali sme sa s riaditeľkou Nadačního fondu J&T v Českej republike Mgr. Marií Oktábcovou.

Ako, podľa Vášho názoru, zmení inštitút profesionálneho pestúnstva systém náhradnej starostlivosti v Čechách?

Doufáme, že posílením institutu pěstounské péče na přechodnou dobu se najde v ČR dostatek pěstounů vhodných pro tuto formu péče a vznikne tak alternativa k institucionální péči.  Díky pěstounské péči na přechodnou dobu by se tak mohly ohrožené děti zcela vyhnout pobytu v ústavním zařízení a vyrůstat v rodině – ať už se poté vrátí ke svým biologickým rodičům, nebo se pro ně najde vhodná náhradní rodina.

Aké sú rozdiely medzi profesionálnym pestúnstvom a na Slovensku fungujúcim profi-rodičovstvom?

Hlavní rozdíl mezi  pěstounskou péčí na přechodnou dobu (někde se používá i pojmenování profesionální rodičovství) a slovenským profi rodičovstvím spočívá v tom, že přechodná pěstounská péče je typem náhradní rodinné péče, zatímco slovenské profi rodičovství je druh ústavní péče poskytovaný v rodinném prostředí. Odlišné jsou i další podmínky, např.  na rozdíl od Slovenska  není v ČR nutné mít pro výkon tohoto povolání vzdělání ukončené maturitní zkouškou, vyžaduje se ale speciální příprava: absolvování kurzu pro pěstouny na přechodnou dobu a poté celoživotní vzdělávání. Pěstounská péče na přechodnou dobu je také v ČR omezena na 1 rok a 1 dítě (s výjimkou sourozeneckých skupin).

V čom bolo pre Vás oboznámenie sa so slovenským systémom náhradnej starostlivosti  podnetné?

Velmi podnětná byla především možnost nahlédnout systém náhradní rodinné péče na Slovensku ze všech úhlů. Zajímavé byly jak zkušenosti neziskové sféry, tak pohled na reformu náhradní rodinné péče očima zaměstnanců dětských domovů, pracovníků ÚPSVaR-u i konkrétních pěstounů.

Sú inšpirácie zo slovenskej praxe použiteľné aj v českom prostredí?

Určitě ano. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce spustili celostátní kampaň „Hledáme rodiče“ zaměřenou na zvýšení povědomí a zájmu o pěstounskou péči, je pro nás velmi inspirující sledovat změny v systému péče o ohrožené děti na Slovensku a také propagaci NRP na konkrétních příkladech aktivit Úsmevu. Slovenské zkušenosti využijeme jistě i v projektu Zn. Náhradní rodič, který je určen odborníkům a je financován Evropským sociálním fondem, protože nezbytnou podmínkou rozvoje náhradního rodičovství je podpora služeb, vzdělávání a také intenzivní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, z neziskového a státního sektoru.

Spoločnosť Úsmev ako dar je spolu s poľským towarzystwom Nasz dom zahraničným partnerom projektu. Podľa akého kľúču ste si týchto zahraničných partnerov vybrali?

Jsme rádi, že jsme získali jako partnery respektované organizace s dlouhou tradicí a prokazatelnými úspěchy v oblasti rozvoje náhradní rodinné péče. Cílem našeho projektu je sdílení a výměna zkušeností v oblasti vyhledávání a získávání zájemců o náhradní rodinnou péči, proto bylo klíčem k výběru dostatek příkladů dobré praxe. Slováci a Poláci jsou nám nejblíže i mentalitou, proto jsou příklady ze sousedních zemí snadněji adaptovatelné na české podmínky a na našich seminářích velmi pozitivně vnímané.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.