Я студент з України і мені потрібна допомога

Či tomu veríme alebo nie, slová rodina a manželstvo strácajú nielen na Slovensku svoju váhu. Na túto tému bolo urobených už množstvo výskumov a všetky sa zhodujú v jednom: rapídne klesá počet sobášov, naopak, neprestajne stúpa počet rozvodov, s čím súvisí aj počet detí narodených mimo manželstva. Štatistov zaujíma počet narodených detí, ale to, do akých rodín sa deti rodia, je už druhoradé.

Možno si to viacerí neuvedomujeme, no s krízou rodiny a manželstva narastá – súvisí aj celková kríza našej spoločnosti. V posledných rokoch čelíme v médiách vlne povrchnej zábavy, bezduchosti a banalizovaniu tradičných hodnôt. To všetko vnímame my, naše deti a hoci si to neradi priznávame, to, čo vidíme, čítame a počúvame, nás do značnej miery ovplyvňuje. Ovplyvňuje to výchovu našich detí, náš vzťah k sebe samým, k svojim blízkym a napokon aj vzťahy k iným ľudom. Tak, ako kríza v rodine vie ovplyvniť našu spoločnosť, dokáže ovplyvniť aj našu kultúru či ekonomické prostredie. Nie nadarmo sa ozývajú hlasy, že táto ekonomická kríza ide ruka v ruke s krízou hodnotovou, alebo dokonca že je jej dôsledkom. Ba dokonca môže mať dnešná ekonomická kríza svoje korene aj v kríze rodín, ktorú neprežívame len my na Slovensku, ale určite sa s tým stretávajú i v iných krajinách. Naše každodenné zabezpečovanie životných nutností v tejto náročnej dobe mení rodinné a vzťahové hodnoty na hodnoty materiálne (jedno uprednostňuje na úkor druhého). Osobný prospech je nám prednejší ako prospech spoločenstva, v ktorom žijeme. Preto sme sa rozhodli venovať aktuálne číslo Mostov k rodine téme Krízy v rodinách a jej sanácii. Prinášame Vám pohľad na momentálny stav rodiny a rodinnej politiky na Slovensku. Dočítate sa o práci s rodinami v kríze a nových formách práce v tejto oblasti. Načrtávame aj možné stratégie rozvoja rodinného prostredia a východiská pre rodiny v kríze, napríklad prostredníctvom rodinných súdov, ktoré sa po viac ako 11 rokoch dočkali svojho vzniku aj na Slovensku.

Mgr. Tomáš Cehlár

Nový časopis si múžete pozrieť TU.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.