Я студент з України і мені потрібна допомога

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) a novovzniknutý Sociálny podnik Integra, s.r.o., obe so sídlom v Košiciach, dnes slávnostne podpísali zmluvu na poskytovanie vybraných služieb. Konkrétne ide o pravidelnú údržbu ochranných pásiem elektrických vedení na napäťovej hladine VN a VVN pre distribútora elektriny na území východného Slovenska a časti BB kraja počas nasledujúcich rokov. VSD sa tak rozhodla poskytnúť prácu desiatkam inak ťažko zamestnateľným, no práceschopným ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v zložitej životnej situácii.

Za novovzniknutým SP Integra stojí Peter Gombita, známy kňaz a riaditeľ organizácie Oáza-nádej pre nový život. Uviesť sociálny podnik do života pomáha aj Radoslav Dráb, dlhoročný manažér organizácie Úsmev ako dar pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu. „Do vybraných činností SP Integra sa zapojí takmer 40 mužov a žien, klientov sociálneho zariadenia Oáza  – nádej pre nový život, n.o. v Bernátovciach, ktorí tu našli svoj domov. Ide o ľudí, ktorí už prešli sociálnou rehabilitáciou, no pre svoj vek, zdravie či prežitú minulosť majú problém uspieť v dnešnom konkurenčnom prostredí pracovného trhu. No pracovať môžu a aj veľmi chcú! Majú rôzne zručnosti v pomocných stavebných prácach, živočíšnej a rastlinnej výrobe, mnohí sú povolaním lesníci, drevorubači, pilčíci a rôzni pestovatelia. Sú medzi nimi aj vysokoškolsky vzdelaní,“ predstavil personálne kapacity SP Integra práve otec Peter Gombita. Zároveň dodal, že ich znovuzapojenie do pracovného života im pomôže v ešte lepšej sociálnej adaptácii a takisto plneniu záväzkov voči svojim rodinám, deťom a príbuzným. „Bez práce je to však takmer nemožné,“ doplnil.

VSD zase okrem vysoko odborných elektroenergetických služieb a manažmentu distribúcie elektriny cez vyše 22-tisíc km elektrických vedení zároveň potrebuje kapacity aj pre bežnú údržbu ochranných pásiem vedení. To znamená kliesnenie, výrub a odstraňovanie porastov a drevín, ktoré do ochranných pásiem zasahujú. „Aj takáto údržba je pre kvalitnú distribúciu elektriny dôležitá. Ochranné pásma majú preventívne chrániť elektrické vedenie od mechanického poškodenia a zároveň umožniť nepretržitý prístup k elektrickým vedeniam – pre prípady porúch alebo nutných opráv. V čase výpadku musíme konať veľmi rýchlo,“ vysvetlil význam prác Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD. Samozrejmosťou je odborný dozor a zaškolenie nových pracovníkov. „Zároveň sme sa rozhodli vyčleniť z nášho vozového parku 2 terénne vozidlá a darovať ich SP Integra, aby mali na štart aj technické vybavenie,“ dodal R. Haluška. Na otázku, prečo sa VSD rozhodla práve pre túto spoluprácu, R. Haluška odpovedal: „VSD sa dlhodobo hlási k spoločenskej zodpovednosti, čo zahŕňa aj samotný sociálny aspekt. Našou filozofiou je nielen byť výbornou spoločnosťou po stránke odbornosti a poskytovaní kvalitných služieb pre 21. storočie, ale zároveň pomáhať tým, ktorí to nedokážu úplne sami. Toto nie je prvý typ takejto spolupráce, už v minulosti sme si vyskúšali podobný model. Samozrejme, rátame s tým, že to bude vyžadovať viac úsilia, zato však pomôžeme, verím, v životnom reštarte niekoľkým desiatkam ľudí. Ľudský a spoločenský aspekt bol primárny dôvod spolupráce, ktorá bude však v konečnom dôsledku užitočná pre všetkých.“

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.