Я студент з України і мені потрібна допомога

Už po druhý krát ocenil Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s ÚPSVaR a Spoločnosťou Úsmev ako dar obetavú prácu zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovníkov akreditovaných subjektov. Udeľovanie ocenení za významný prínos pri obnove rodiny sa uskutočnilo vo štvrtok 2. októbra v Historickej budove NR SR.

„Pre každé dieťa je najlepšie, keď môže vyrastať v kruhu svojej rodiny. No bohužiaľ, nie vždy je to možné. Na Slovensku existuje množstvo rodín, ktoré majú vážne problémy a dlhodobo s nimi zápasia. Práve pre takéto prípady sú tu sociálni pracovníci, ktorí rodinám pomáhajú. Sú ich oporou a niekedy aj poslednou nádejou,“ hovorí Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti Úsmev ako dar.

Každodenná práca sociálnych pracovníkov, napriek svojej odbornej i ľudskej náročnosti, zostáva mnohokrát v tieni verejnej pozornosti. Ocenenie je tak vyjadrením rešpektu k profesiám, ktoré hája bezpečie a záujem dieťaťa a podporujú jeho prirodzené rodinné prostredie. Samozrejme, mimoriadne uznanie si zaslúžia predovšetkým ocenení. Sú to ľudia, ktorí vo svojom výkone idú nad rámec bežných povinností a do svojho úsilia vkladajú výnimočné osobné nasadenie. Takýto postoj je práve tým, čo regulárnu prácu premieňa na poslanie.

„Toto slávnostné podujatie sme usporiadali preto, aby sme si uctili a vyzdvihli vašu prácu pri riešení problémov detí a ich ochrane. Robíte obrovský kus práce, a často sa vám vaša práca prelína i do súkromia, keď vás obyčajný ľudský súcit vedie k tomu, aby ste pomáhali aj mimo svojej pracovnej doby a pracoviska. To už nie je len zamestnanie, to je otázka srdca,“ prihovoril sa prítomným Ján Richter.

Samotnému oceňovaniu predchádzal seminár Aktuálne výzvy v starostlivosti o ohrozené rodiny. Závery zo semináru boli odprezentované počas slávnostného večera a do atmosféry symbolického ocenenia vniesli aj praktické požiadavky, ktoré sa stali novými výzvami. Ich spoločným cieľom je kontinuálne zvyšovanie počtu detí vyrastajúcich vo funkčných rodinách.

„Sme radi, že ministerstvo už druhý rok po sebe oceňuje prácu sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú zachraňovať rodiny. Prácu, ktorá zostáva často krát nepovšimnutá, no je to práca, ktorej ovocie prospieva celej spoločnosti,“ dodáva na záver Jozef Mikloško.

Ďakujeme moderátorke večera, našej kamarátke Katke Brychtovej a účinkujúcim, ktorí vystúpili v rámci  programu a umocnili tak slávnostnú atmosféru: úžastná Mirke Partlovej, súboru Čarovné ostrohy, hercom z formácie Prešporské divadlo a v neposlednom rade aj talentovaným deťom z detských domovov: Ján Herák, Agátka Radičová z DeD Nová Baňa, Mário Cibuľa mladý dospelý z DeD Studienka, Adriana Zubajová – mladá dospelá, Miška Suchá – DeD Valaská, Silvia Sčuková – mladá dospelá, Veronika Rudincová – mladá dospelá, Silvia Kováčová.

ocenovanie soc pracovnikov 2014 036ocenovanie soc pracovnikov 2014 034ocenovanie soc pracovnikov 2014 032ocenovanie soc pracovnikov 2014 030ocenovanie soc pracovnikov 2014 028ocenovanie soc pracovnikov 2014 009ocenovanie soc pracovnikov 2014 037ocenovanie soc pracovnikov 2014 006ocenovanie soc pracovnikov 2014 010ocenovanie soc pracovnikov 2014 012ocenovanie soc pracovnikov 2014 018sisa 001

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.