Я студент з України і мені потрібна допомога

Ocenenie v správnych rukách

Ocenenie v správnych rukách

Už po druhý krát ocenil Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s ÚPSVaR a Spoločnosťou Úsmev ako dar obetavú prácu zamestnancov detských domovov, oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a...
Práva detí

Práva detí

Čo robíme vo veci práv dieťaťa na Slovensku? Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné...
Práva detí

Čo robíme vo veci práv dieťaťa na Slovensku?

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku. Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie pracujúce s deťmi...
Podnety k novele zákona o rodine

Podnety k novele zákona o rodine

V piatok 13. septembra 2013 sa na pôde Národnej rady SR stretli zástupcovia mimovládnych organizácií s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby diskutovali o pripravovanej novele zákona o rodine. Zákon o rodine...