Я студент з України і мені потрібна допомога

Stanovisko k aktuálnemu stavu sociálnoprávnej ochrany detí na Slovensku.
Sme presvedčení, že každé dieťa by malo vyrastať v láskyplnom rodinnom prostredí, ktoré ho chráni a umožňuje mu prežiť plnohodnotné, bezstarostné detstvo.  Ako organizácie pracujúce s deťmi a ich rodinami však vieme, že nie všetky deti na Slovensku majú šancu v takomto priaznivom prostredí vyrastať. V našej praxi sa, bohužiaľ, stretávame  s prípadmi, kedy sú deti vystavené zanedbávaniu, zneužívaniu či týraniu, a to aj zo strany tých najbližších. Priestor rodiny, ktorý by mal deťom poskytovať útočisko a ochranu, sa tak stáva priestorom ohrozenia.

Ak nie je možná jeho náprava, je potrebné, aby sa o fyzické, psychické a sociálne bezpečie detí postaral niekto iný. V rámci svojich možností a kompetencií pomáhame ohrozeným deťom tam, kde zlyháva vlastná rodina, alebo tam, kde systém sociálnoprávnej ochrany detí nedokáže reagovať dostatočne pružne. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť spoločnú platformu, Koalíciu pre deti, ktorá sa bude zasadzovať za práva a potreby každého dieťaťa.

Dieťa stojí v centre našej pozornosti. Je naším výsostným záujmom upozorňovať na možnosti konkrétnych zlepšení v slovenskom systéme sociálnoprávnej ochrany detí. Táto ochrana pritom nezahŕňa len sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov, lekárov, zástupcov polície, vyšetrovateľov, sudcov, advokátov, a v neposlednom rade nás všetkých – rodičov a občanov tohto štátu. Slovenská republika pred dvadsiatimi rokmi podpísala Dohovor o právach dieťaťa. V ňom sa jednoznačne uvádza, že dieťa má nárok na osobitnú starostlivosť a ochranu. Tešíme sa, že dnes si potrebu pozornosti venovanej právam dieťaťa naliehavo uvedomuje aj verejnosť. Zároveň však chceme upozorniť, že niektoré medializované informácie sú zavádzajúce a nevychádzajú zo znalosti zákonného rámca sociálnych práv dieťaťa na Slovensku.

Naše skúsenosti v práci s detskými obeťami násilia nám nedovoľujú v žiadnom smere sa stotožniť s medializovanými teóriami nezakladajúcimi sa na pravde, ktoré nesú názov „juvenilná justícia“. Plne sa dištancujeme od akýchkoľvek tvrdení týkajúcich sa kradnutia deti zamestnancami štátu, linkami pomoci či organizáciami, ktoré pomáhajú deťom. Tvrdíme, že stále nerobíme všetko preto, aby naše deti boli skutočne chránené. V našej dlhoročnej práci sme sa nestretli s kradnutím detí, zato však každý deň bojujeme proti kradnutiu ich detstva tými, ktorí by im mali byť najbližší.

    
SPDDD Úsmev ako dar, člen Koalície pre deti

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.