Publikácie

Zborník z regionálnych konferencií Mosty k rodine 2013 Zborník z regionálnych konferencií Mosty k rodine 2012 Ohrozená rodina na Slovensku III Quo vadis, slovenská rodina
Výskum – Ohrozená rodina

Výskum – Ohrozená rodina

V roku 2006 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity publikovali monografiu „Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin...
Unikátny výskum

Unikátny výskum

Príčiny vyňatia detí z rodín a profil rizikovej rodiny Prečo sú deti vyňaté z rodiny? Aká je šanca, že sa vrátia späť? Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?Spoločnosť priateľov detí z detských...