Я студент з України і мені потрібна допомога

V roku 2006 Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity publikovali monografiu „Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín“.

Publikácia zasadila výskum do kontextu známych vedeckých faktov o rodine, o rolách otca a matky, o charakteristikách problémových a dysfunkčných rodín, ako aj o hľadaní opatrení na pomoc dieťaťu a jeho rodine. V súlade s legislatívou, pre ktorú je prioritou komplexný rozvoj a dobro dieťaťa, práca konštatovala, že najlepšie podmienky pre rozvoj dieťaťa ponúka vlastná rodina a príbuzní. Rodina však v mnohých prípadoch potrebuje pomoc zvonku. Výskum sledoval základné charakteristiky dieťaťa, profil jeho rodičov, dôvody, ktoré viedli k vyňatiu na strane rodičov a dieťaťa, ako aj šance dieťaťa na návrat do rodiny.

Následne sa výskum zopakoval v prvom polroku 2007 a 2010. Výsledky tohto výskumu spracované do porovnávacích grafov sú uvádzané v prvej časti monografii.

Výsledky z roku 2010 sú porovnávané s rokmi 2006 a 2007. Druhú časť monografie tvoria odporúčania autorov, ktorými chcú ukázať cesty k naplneniu hesla SPDDD ÚaD: „…aby každé dieťa malo rodinu.“ Teoretická časť monografie obsahuje témy, s ktorými sa stretávame v praxi v oblasti ohrozených rodín. Vychádzame pritom najmä zo skúseností pracovníkov SPDDD ÚaD v rámci akreditovaných činností v sociálnoprávnej ochrane detí.

Základné otázky výskumu:

  • Akú sú príčiny vynímania detí z rodín?
  • Aká je šanca, že sa dieťa vráti späť do vlastnej rodiny?
  • Je dieťaťu lepšie v prostredí detského domova, v ktorom dostane odbornú výchovnú starostlivosť, či u náhradných rodičov, ktorí sú vo väčšine prípadov pripraveníobdarovať dieťa láskou, alebo u vlastných rodičov, napriek tomu, že ichpodmienky a výchovný štýl majú ďaleko od ideálnych?
  • Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?

Ohrozená rodina na Slovensku III
Analýza kontextu vyňatia detí z prirodzeného prostredia v rokoch 2006 až 2010
.pdf, 3,6 Mb

 

 

 

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.