Я студент з України і мені потрібна допомога

Áno, som závislý. Tri ťažké slová na konci ťažkej cesty k priznaniu závislosti, no zároveň tri slová na začiatku nového života. Závislosť- každý jeden z nás sa s týmto výrazom určite stretol. Dnes na nás číhajú z každej strany hrozby, ktorým nejeden človek podľahne. Vieme sa im ubrániť? Vedia to naše deti v detských domovoch? Ako odhaliť závislosti a ako pracovať so závislými? Aj na tieto otázky sa snažíme odpovedať v tomto čísle.

 Obsah nového čísla:

  • Detské domovy potrebujú skvalitniť otvorenú komunikáciu a pritiahnuť viac mužov, ktorí budú mať záujem o prácu v nich – Rozhovor s Mgr. Zdenkom Michalidesom, ktorý vedie Fórum riaditeľov a zamestnancov detskýchdomovov – Andrea Eliášová
  • Prečo treba hovoriť o drogách? – Mgr. Daniela Vašková Kasáková
  • Rozhovor s MUDr. Ľubomírom Okruhlicom – Mgr.Tomáš Cehlár
  • Látkové a nelátkové závislosti mladých ľudí – PhDr. Zuzana Alexanderčíková, PhD.
  • Žiaci závislí na omamných látkach sú v školách ospalí alebo agresívni – Tri otázky pre pedagogičku PhDr. Evu
  • Šothovú, zástupkyňu riaditeľky a výchovnú poradkyňu zo Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva v Bratislave – Andrea Eliášová
  • Aj z detského šampanského „číha“ hrozba závislosti – Andrea Eliášová
  • Tínedžeri najradšej četujú, na internete denne strávia priemerne 110 minút
  • S ing. Miroslavom Drobným hovoríme o tom, čo v oblasti prevencie a bezpečného používania internetu a nových technológií priniesol projekt zodpovedne.sk – Andrea Eliášová
  • Deti vo virtuálnej sieti (Využite „rolové“ hry ako modelovú pomoc v praxi)

Námety na ďalšie číslo posielajte na adresu

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.