Я студент з України і мені потрібна допомога

Aby sme vedeli lepšie, účinnejšie, odbornejšie a kvalitnejšie pomáhať deťom v Centrách pre deti a rodiny (detských domovoch) a rodinám v ťažkej situácii, organizujeme počas roka odborné konferencie, semináre a školenia. Tieto podujatia sú určené nielen pre našich pracovníkov, ale aj pre zamestnancov detských domovov a iných zariadení inštitucionálnej starostlivosti, odborných spolupracovníkov, sociálnych pracovníkov, zástupcov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem skvalitňovať svoju prácu v prospech detí.

Ponúkame Vám prehľad vybraných vzdelávacích aktivít a konferencií na rok 2019. 

V prípade Vášho záujmu dostávať pravidelné aktuálne informácie o vzdelávacích aktivitách a konferenciách nás kontaktujte na .

 

Plán vzdelávacích aktivít Spoločnosti Úsmev ako dar na rok 2019

Apríl

  • 2. – 3. 4. Odborná konferencia Špecifiká práce s marginalizovanými komunitami určená pre odborných pracovníkov centier pre deti a rodinu, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zástupcov mimovládneho sektora, ktorí pracujú s Rómami, Poprad.
  • 9. 4. Trenčín a 11. 4. Bratislava Jednodňové odborné semináre Plánovanie sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou – ako zapojiť a iniciovať potenciál širokej rodiny, blízkych osôb dieťaťa a komunity

Máj

  • 14. – 15. 5. Odborná konferencia pre vychovávateľov a odborných pracovníkov CDR spojená s oceňovaním Korene agresivity v ranom detstve, Nimnica.

Jún

  • 6. 6. Najmilší koncert roka – finálové vystúpenia detí z CDR, Bratislava

September

  • Regionálne konferencie Mosty k rodine v Košiciach, Prievidzi a Banskej Bystrici zamerané na napĺňanie potrieb jednotlivcov a rodín s prepojením na problémové oblasti, s ktorými sa pri práci s ohrozenou rodinou stretávame.

Október

  • 9.– 11. 10. Medzinárodná konferencia Európskej siete koordinátorov rodinných konferencií – Stretnutí rodinného kruhu (SRK) v Bratislave.

JEDNODŇOVÉ SEMINÁRE – NÁCVIK KONKRÉTNYCH ZRUČNOSTÍ

Každý mesiac spoločne pripravujeme semináre na špecifickú tému spojené s nácvikom konkrétnych zručností, vždy na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Semináre sú určené pre malú skupinu ľudí, odzrkadľujú aktuálne potreby účastníkov a ponúkajú aj priestor na diskusiu a na riešenie konkrétnych situácií z praxe. V tohtoročných seminároch rezonuje téma riešenia problémov v rodine, nástroje komunikácie pri riešení konfliktov, výchova k rodičovstvu, dieťa s CAN a výchovné problémy, diagnostika FAS a pod.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.