Я студент з України і мені потрібна допомога

15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021 nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku. Toto pôstne podujatie podporované Konferenciou biskupov Slovenska má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku ešte väčší význam. Katolícke hnutie žien Slovenska aj na základe minuloročnej skúsenosti pozýva všetkých dobrodincov a fanúšikov Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia prostredníctvo darcovského portálu www.podelmesa.org

Súčasná situácia, ktorá nedovoľuje organizovať a podávať tradičnú pôstnu polievku otcami biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi, či v rámci spoločenstiev nás vyzýva k pôstnemu podujatiu, ktoré si dokáže každá rodina či blízka skupina osôb zorganizovať u seba doma a výslednú hodnotu štandardnejšieho obeda darovať v prospech tohto pôstneho podujatia. 

Predstaviteľky Katolíckeho hnutia žien Slovenska oznámili, že tohtoročný výťažok poputuje na výstavbu skromných piatich bytových jednotiek pre chudobné rodiny s deťmi, ktoré prišli o strechu nad hlavou a hrozí im reálne bezdomovectvo. Súčasťou tejto jednoduchej stavby budú aj ambulantné priestory pre prácu psychológa s mnohokrát zranenými deťmi ako aj dobrovoľnícke doškoľovacie centrum, aby mohli tieto sociálne vylúčené deti dobehnúť všetko zameškané. Plánovaný jednoduchý bytový dom vyrastie v Bernátovciach v blízkosti Košíc, kde sa katolícky kňaz otec Peter Gombita stará o zariadenie pre ľudí bez domova – Oázu – nádej pre nový život. V spolupráci so Spoločnosťou Úsmev ako dar otec Peter Gombita pripravil bezpečný domov už pre 12 ohrozených rodín v jednoduchých unimobunkách a v týchto dňoch obidve organizácie spoločne dokončili prvý bytový dom pre ďalšie 4 ohrozené rodiny. Dostupné sociálne nájomné bývanie, ktoré otec Peter Gombita so Spoločnosťou Úsmev ako dar na východnom Slovensku tvorí, je skutočným modelom stabilného, dlhodobého a bezpečného bývania pre zodpovedných rodičov, ktorým nízky príjem neumožňuje získať inú formu bývania pre zdravý, bezpečný vývoj a starostlivosť o svoje deti. 

Ako uviedla Mária Demeterová z Katolíckeho hnutia žien Slovenska, veriaci a všetci podporovatelia tohto diela sa môžu počas nasledujúceho 40 – dňového pôstneho obdobia tešiť na kontakt so svojimi diecéznymi otcami biskupmi, ktorí sa im prihovoria prostredníctvom svojich sociálnych sietí a na spomínanom darcovskom portáli www.podelmesa.org.

Na tejto webovej stránke nájdu všetci dobrodinci kontakt a spôsob, ako môžu svoj dar poukázať v prospech tohto podujatia alebo im podľa inštrukcie organizátorov odporúčame, aby svoj dar odovzdali správcovi farnosti, ktorý zabezpečí jeho adresné doručenie do tejto celoslovenskej zbierky.  

Organizátori vopred ďakujú všetkým darcom, ktorí sa aj v tejto zložitej dobre dokážu podeliť. O priebehu tohto podujatia počas nasledujúceho obdobia vás budeme pravidelne informovať aj na stránke tkkbs.sk.

Zbierkový účet 

Katolícke hnutie žien Slovenska Mládežnícka 10, 841 10 Bratislava 46
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu – IBAN: SK 50 1100 0000 0029 4001 6642 
Uzatvorenie zbierky: 31.5.2021

Kontakt: 
Katolícke hnutie žien Slovenska / Mária Demeterová: , 0905 448 002
Spoločnosť Úsmev ako dar / Radoslav Dráb: , 0903 63 05 05

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.