Я студент з України і мені потрібна допомога

Vďaka podpore Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiacoch február a marec realizujeme projekt: „Podpora duševného zdravia u detí“. Cieľom aktivít projektu je prevencia a informovanie odbornej aj laickej verejnosti o faktoroch vplývajúcich na dieťa v rannom detstve. Prostredníctvom našich vzdelávacích programov, informačných kampaní a aktivít chceme zvýšiť povedomie laickej verejnosti o prevencii a ochrane duševného zdravia jednotlivcov a rodín a podporiť oblasť vzťahovej väzby v ranom detstve. 

V dňoch od 15.-17.2. sme zrealizovali trojdňové školenie poradcov v oblasti duševného zdravia pre rodiny a mladých ľudí vo Veľkom Bieli. Súčasťou projektu sú aj večerné prednášky na tému „Význam raného detstva pre duševné zdravie“, ktoré sa konajú v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Trenčíne, Košiciach a v Prešove. Prednáša náš predseda Jozef Mikloško, ktorý hovorí o osobitnom význame prenatálneho vývinu dieťaťa.

Projekt vyvrcholí koncom marca dvojdňovou vedeckou konferenciou pre 200 účastníkov. Témou konferencie je „Význam raného detstva a vzťahovej väzby pre budúce zdravie jedinca“. Dôležitou témou konferencie je význam odpustenia v rodine ako riešenie problémov spôsobených konfliktným raným detstvom. Hlavnými prednášajúcimi budú odborníci v danej problematike u nás aj v zahraničí – prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Mgr. Jolana Nátherová, Mgr. Ladislav Adamovič, Mgr. Magdaléna Biznárová, prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc. a Bevan Douglas Stein.

Peter G. Fedor-Freybergh je uznávaným odborníkom v tejto problematike u nás aj v zahraničí. Je držiteľom prvej a zatiaľ jedinej profesúry pre prenatálnu a perinatálnu psychológiu a medicínu na svete a do medicíny zaviedol termín „prenatálne dieťa“. Namiesto o plode či fétuse hovorí „o bytosti, ktorá má už pred narodím svoj psychologický i sociálny rozmer. Prenatálna fáza ľudského života je kritickým obdobím vývoja, v ktorom sa formujú nielen naše telesné orgány, ale aj naša myseľ. Práve tu sa kladú základy pre náš neskorší fyzický, emocionálny, mentálny i sociálny život. Matka počas tehotenstva niečo zažíva, možno sa trápi, možno teší, možno je úzkostná a má obavy z toho, čo ju čaká, alebo je, naopak, plná dôvery. To všetko má vplyv na dieťatko, ktoré sa ešte pred narodením stáva jej spoločenským (sociálnym) partnerom.“

Naše pozvanie na konferenciu prijal aj Bevan Douglas Stein z občianskeho združenia Otcovo srdce pre Slovensko, ktorý na túto tému hovorí, že „Neexistuje dôležitejšia úloha v spoločnosti ako vychovať dieťa. Neexistuje silnejší vplyv na vychovanie dieťaťa ako rodič. A neexistuje väčšia zodpovednosť rodiča ako vychovať dieťa podľa Božieho plánu.“

Súčasťou vedeckej konferencie je spoločenský večer na tému „Ako viesť deti k odpusteniu“. Tešíme sa, že naše pozvanie prijali rómska chválová skupina F6, ESPE – Július Slovák, Lamačské chvály, príde medzi nás aj Paľo Drapák. Večerom nás bude sprevádzať naša dlhoročná priateľka a podporovateľka Adela Banášová.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2017.

Podporme dusevne zdravie 05 Podporme dusevne zdravie 03 Podporme dusevne zdravie 01

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.