Я студент з України і мені потрібна допомога

BRATISLAVA – Pod názvom Pomôžeme, veď môžeme sa niesol vzdelávaco-relaxačný pobyt piatich náhradných rodín v Radave v penzióne Lagáň. Cieľom pobytu bolo upevňovanie väzieb vo vzťahu náhradných rodičov a prijatých detí z detských domovov. Projekt sa uskutočnil vďaka Nadácii SPP.

Spolu s trénermi programu PRIDE prostredníctvom zážitkových aktivít spoločne sa podporovali v dôležitosti pripútania detí k rodine, uvedomovanie si a posilňovanie ich vlastnej identity.

Voľný čas spoločne využili na športové hry a na načerpanie nových síl. Projekt sa mohol uskutočniť vďaka Nadácii SPP a verejnej finančnej zbierke Úsmevu ako dar. ĎAKUJEME.

Autor: Jarka Jankovičová

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.