Я студент з України і мені потрібна допомога

18.9.2012 – V týchto dňoch sme od Ministerstva vnútra SR obdržali potvrdenie vyúčtovania verejnej zbierky za rok 2011 a preto môžeme verejnosť zodpovedne informovať o prerozdelení vyzbieraných finančných prostriedkov. V roku 2011 bol čistý výnos celoslovenskej zbierky 1 deň úsmevu 56 046, 61 €.

Vyzbierané finančné prostriedky sme prerozdelili na tieto účely:

 • Pomoc náhradným rodinám
 • Pomoc biologickým rodinám
 • Pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova
 • Podpora talentov detí z detských domovov a náhradných rodín
 • Rozvojové a vzdelávacie pobyty pre deti z detských domovov a náhradných rodín
 • Jednodňové a víkendové aktivity pre deti z detských domovov a náhradných rodín
 • Vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi v detských domovoch
 • Vzdelávanie náhradných rodičov a odborníkov

Vďaka podpore zo strany občanov sa nám v roku 2011 podarilo:

 • predísť 126 vyňatiam,

 • vrátiť 16 detí do pôvodnej rodiny,

 • nájsť 36 deťom náhradnú rodinu,

 • pripraviť 56 náhradných a 76 profesionálnych rodičov,

 • pomôcť 336 mladým dospelým po odchode z detského domova,

 • zorganizovať 890 jednodňových a 62 viacdňových pobytov pre deti z detských domovov.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.