Я студент з України і мені потрібна допомога

Ústredie  práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Spoločnosť Úsmev ako dar srdečne pozývajú na II. odborný seminár, ktorý je súčasťou konferencie Mosty k rodine – Chráňme deti pred násilím. Odborný seminár bude vysielaný online z priestorov Detašovaného pracoviska bl. Metoda Dominika Trčku v Michalovciach.

Kompletný program nájdete TU.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY :

07. máj 2021 – termín zaslania záväzných prihlášok pasívnych účastníkov vo forme návratky na podujatie z dôvodu administratívnych úkonov spojených s konaním odborného seminára – konferencie.

17. máj 2021 – zaslanie prihlasovacích údajov do virtuálnej miestnosti podujatia prihláseným účastníkom (počet účastníkov je limitovaný počtom 300).

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.