Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vás už tradične pozýva na konferenciu Mosty k rodine 2018 na tému Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú… Konferencia sa uskutoční 25. septembra 2018 v Košiciach a 3. októbra 2018 v Banskej Bystrici. Dlhodobo Vám ponúkame možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce. Je to priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami. Zároveň chceme podnietiť vznik nových „partnerstiev“.

V tomto ročníku sa zameriame na tému napĺňania potrieb našich klientov a rodín, s prepojením na problémové oblasti, s ktorými sa pri práci s ohrozenou rodinou stretávame. Budeme sa venovať aj spolupráci a kľúčovým oblastiam zamerania jednotlivých organizácií a budúcich Centier pre deti a rodinu.

Pre prihlasovanie a bližšie informácie o konferenciách v oboch mestách kliknite na www.mostykrodine.sk

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.