Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pozýva na konferenciu Mosty k rodine v Košiciach vo štvrtok 26. septembra 2019 na tému Rodina – konflikty, vzťahy, dieťa. Tak ako doteraz, Vám aj tento rok ponúkame možnosť získať nové informácie z práce v sociálnej oblasti a v oblasti práce s klientom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Možnosť zdieľať a vymieňať si vzájomné skúsenosti a podporiť sa navzájom tým, čo funguje. Našim zámerom je prepájať nielen jednotlivé subjekty, ale tiež štátny, neziskový a biznis sektor. V tomto ročníku sa zameriame na tému vzťahov, prácu s deťmi a rodinami v kríze a ťažkostiach. Chceme prepájať teóriu s praxou a odovzdávať vám informácie, ktoré budete môcť zužitkovať vo svojej práci s rodinou a dieťaťom, ako konflikty v rodine ovplyvňujú ich vzájomné vzťahy, či už sú spolu alebo zvlášť.

V programe sa budeme venovať priebežným výsledkom výskumu vzťahovej väzby u detí vyrastajúcich mimo rodinu, pokračujeme príspevkom Moniky Guľášovej k téme práce s rodinou a dieťaťom. Kolegovia z centra Facilitas vystúpia s príspevkom z praxe centra duševného zdravia v téme rodín s deťmi. Po každom príspevku bude moderovaná diskusia, do ktorej sa môžu svojimi otázkami zapojiť aj účastníci. Veríme, že po pozitívnej odozve bude pre vás opäť povzbudením a zdrojom cenných informácií aj poobedňajší program, ktorého hosťom bude Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

Viac informácii a registrácia na konferenciu Mosty k rodine 2019 v Košiciach na stránke www.mostykrodine.sk.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.