Я студент з України і мені потрібна допомога

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Výskumno-vzdelávací inštitút prof. Freybergha pre dieťa a rodinu, VŠZaSP sv. Alžbety a Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Vás pozývajú na odborný seminár Práca s rodinou v prirodzenom prostredí. Seminár sa uskutoční v troch mestách na Slovensku – 13. a 14. 9. 2018 – Košice, 20. 9. 2018 – Nitra, 27. 9. 2018 – Zvolen.

 

Zámerom vzdelávania je:
– predstaviť základné princípy terénnej sociálnej práce
– popísať jednotlivé fázy terénnej sociálnej práce a ich ciele
– predstaviť metódy terénnej sociálnej práce
– poskytnúť skúsenosti s plánovaním v terénnej sociálnej práci 
– predstaviť tímovú spoluprácu psychológa a sociálneho pracovníka

Bližšie informácie o seminári nájdete na tomto odkaze.

Páčil sa Vám článok?

Našu prácu podporíte jeho zdieľaním.